Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Samen halen we de klimaatdoelstellingen

Londerzeel engageerde zich om een gemeente te worden met een beperkte klimaatimpact die gewapend is tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. We deden dat al een hele tijd geleden. Dat engagement bracht ambitieuze doelstellingen mee. Om die te kunnen halen, moest er een plan gemaakt worden. Dat plan maakten we samen met de provincie Vlaams-Brabant en gemeente Meise.

Sinds dinsdag 24 januari 2023 hebben we een goedgekeurd gemeentelijk energie- en klimaatactieplan (in het kort SECAP). Daarin is vastgelegd dat we tegen 2030 onze CO2-uitstoot met 40% zullen verminderen, tegen 2040 klimaatneutraal zullen zijn en tegen 2050 klimaatbestendig.

Het hele plan kan je hier lezen.

Welke acties zijn nodig?

In ons klimaatactieplan zitten doelstellingen voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. We hebben ze nog verder opgesplitst op basis van het domein waarmee ze het sterkst verbonden zijn. Zo zijn er acties in 4 grote categorieën:

  • Gebouwen: dit gaat bijvoorbeeld over isoleren en andere woonvormen faciliteren
  • Leefomgeving: dit gaat bijvoorbeeld over ontharden en nieuw bos planten
  • Economie: dit gaat bijvoorbeeld over lokaal kopen en klimaatneutrale bedrijventerreinen
  • Mobiliteit: dit gaat bijvoorbeeld over deelwagens gebruiken en de laadinfrastructuur uitbouwen

Wat doen wij en wat kan jij doen?

Gemeente Londerzeel heeft zich geëngageerd voor het klimaat. Nu vragen we jou om hetzelfde te doen. We hebben in elk van de categorieën hierboven acties bepaald die wij als gemeente kunnen waarmaken en acties die de inwoners en ondernemers in onze gemeente kunnen realiseren. De lijst is niet volledig. Er zijn nog meer en andere acties mogelijk. We focussen in eerste instantie hierop, maar jij mag natuurlijk ook andere dingen doen. Tijdens de klimaattafels in januari merkten we dat jullie heel veel goeie ideeën en suggesties hebben. Laten we er samen werk van maken!

Op de infographics zie je een overzicht van de acties die wij zullen ondernemen en wat jij als inwoner kan doen binnen de 4 categoriën. Download hier alle infographics in pdf.