Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Klasbezoek aan het Administratief Centrum aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Klassen van lagere scholen kunnen een rondleiding in het Administratief Centrum (AC) aanvragen. Tijdens dit bezoek leren zij meer over de werking van de Gemeente Londerzeel en de administratieve diensten.

Gegevens van de klas

E-mailadres *

Bezoek Administratief Centrum

Een bezoek aan het AC duurt standaard ongeveer 1,5 uur. 

De klas krijgt een rondleiding langs de dienst Burgerzaken en een algemene toelichting in de raadzaal. De leerlingen krijgen ook de kans om vragen te stellen. 

Je kan ook kiezen voor een meer uitgebreid bezoek (met o.a. een bezoek aan het Gemeentearchief) van ongeveer 2 uur.

Wij verkiezen een *
Twee leerlingen mogen tijdens het bezoek *
Voorkeurdag bezoek *
Vermoedelijk aankomstuur in AC *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van het klasbezoek volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.