Deel deze pagina

Internationaal paspoort

Wat?

Een internationaal, biometrisch of Belgisch paspoort of reispas is een document om je identiteit te bewijzen in landen waar de Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een paspoort nodig. Voor Europese landen volstaat je identiteitskaart (eID) (géén vervallen kaarten of verlies/diefstalverklaringen).

Naast de gegevens over identiteit en nationaliteit, een digitale handtekening en een foto bevat het paspoort ook biometrische gegevens, namelijk 2 vingerafdrukken.

De niet-biometrische paspoorten blijven geldig tot de daarop vermelde vervaldatum.

Informeer je vóór het vertrek goed over de noodzakelijke reisdocumenten. Dit kan bij de dienst Burgerzaken, de ambassade of het consulaat van het land dat je gaat bezoeken. Voor bepaalde landen heb je ook een visum nodig. Op Reisadviezen - Diplomatie Belgium staat per land welk identiteitsdocument of visum je nodig hebt.

Procedures

De productie van een internationaal paspoort via de gewone procedure duurt ongeveer 8 werkdagen.

Er bestaat een spoedprocedure: als de dienst Burgerzaken de aanvraag vóór 15 uur ontvangt, dan kan het paspoort de 1ste werkdag na de aanvraag bij de dienst Burgerzaken worden afgeleverd. 

Er bestaat ook een superdringende spoedprocedure: als de gemeente de aanvraag vóór 15.30 uur ontvangt, dan kan het paspoort 4,5 uur later opgehaald worden aan het loket van de FOD Binnenlandse Zaken (Koloniënstraat 11 in Brussel, vlakbij het Centraal Station). Het is ook mogelijk om het paspoort rechtstreeks aan te vragen bij het loket in Brussel.

Die spoedprocedures zijn wel duurder.

Belgen ingeschreven in een consulaire post en vreemdelingen kunnen geen gebruik maken van de superdringende spoedprocedure.

Openingsuren van het loket in Brussel:

 • maandag tot vrijdag: 8.30 tot 20 uur
 • zaterdag: 8.30 tot 12.30 uur

Opgelet: een paspoort aangevraagd op zaterdagvoormiddag bij het loket in Brussel is pas beschikbaar de volgende werkdag vanaf 10.30 uur.

Voorwaarden superdringende spoedprocedure:

 • Je hebt geen 2 of meer verloren of gestolen paspoorten in de voorbije 5 jaar.
 • Je bent niet het voorwerp van een gerechtelijke, politionele of administratieve maatregel die de onvoorwaardelijke uitreiking van een nieuw paspoort verhindert.
 • Een minderjarige moet bij de aanvraag vergezeld worden door minstens één ouder die op hetzelfde adres woont.
 • De aanvrager moet zich minstens 15 minuten vóór sluitingstijd aanmelden (bij aanvragen in Brussel)

De uitreiking van het paspoort gebeurt enkel aan het loket in Brussel:

 • aan de aanvrager zelf die het aanvraagformulier en de identiteitskaart (eID) moet voorleggen.
 • aan een gezinslid, een wettelijke vertegenwoordiger of een persoon die op hetzelfde adres woont. Die persoon moet de eigen identiteitskaart (eID) en het aanvraagformulier voorleggen.

Geldigheid paspoort

 • volwassenen: 7 jaar
 • minderjarigen: 5 jaar

Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur voor sommige landen.

De geldigheid van je identiteitskaart (eID) voor bepaalde landen moet je zelf in het oog te houden, want voor het vernieuwen van een identiteitskaart word je slechts 2 tot 3 maanden voor de vervaldatum opgeroepen.

Bij verlies of diefstal van een internationaal paspoort moet je onmiddellijk aangifte doen bij de lokale politie. Met het attest van verlies of diefstalverklaring dat je ontvangt, mag je niet vertrekken naar het buitenland.

Niet-Belgen of Belgen niet-ingeschreven in een Belgische gemeente

De bevoegdheden van de provincies inzake paspoorten en reisdocumenten zijn overgedragen aan de steden/gemeenten.

Belgen ingeschreven in het buitenland kunnen hun paspoortaanvraag indienen bij:

 • de gemeente waar ze laatst ingeschreven waren
 • de gemeente waar ze geboren werden als ze nooit in België woonden
 • een gemeente naar keuze als ze nooit in België hebben gewoond en evenmin in België geboren zijn

In België wonende staatlozen, vluchtelingen en sommige vreemdelingen kunnen een Belgisch reisdocument bij hun gemeente verkrijgen:

 • Burgers ingeschreven in de gemeente die genieten van het statuut staatloze of vluchteling:
  • Identiteit van de aanvrager staat vast en wordt niet aanvaard op basis van 'DECL'.
  • Verblijfsrecht van onbepaalde duur:
   • vreemdelingenkaart B, K, I of F
   • bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar als een van de ouders een van bovenvermelde kaarten heeft of
   • een elektronische vreemdelingenkaart A met vermelding van een 'tijdelijk verblijf'
  • Leg de verblijfskaart voor bij de aanvraag en afhaling van het reisdocument.
 • Vreemdelingen ingeschreven in de gemeente die niet genieten van het statuut staatloze of vluchteling: enkel na akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken:
  • Identiteit van de aanvrager staat vast en wordt niet aanvaard op basis van 'DECL'.
  • Verblijfsrecht van onbepaalde duur:
   • vreemdelingenkaart B, I, K of F of
   • bewijs van identiteit voor kinderen jonger dan 12 jaar als een van de ouders een van bovenvermelde kaarten heeft of
   • een elektronische vreemdelingenkaart A met vermelding van een 'tijdelijk verblijf'
  • Leg de verblijfskaart voor bij de aanvraag en afhaling van het reisdocument.
  • Leg een geschreven akkoord van FOD Buitenlandse Zaken voor waarvan ook de gemeente een kopie ontvangt.

Kostprijs?

 • internationaal paspoort, reisdocument vluchtelingen, staatlozen, Belgen ingeschreven in het buitenland en vreemdelingen - gewone procedure (8 werkdagen): 80 euro
 • internationaal paspoort, reisdocument vluchtelingen, staatlozen, Belgen ingeschreven in het buitenland en vreemdelingen - spoedprocedure: 270 euro
 • internationaal paspoort, reisdocument vluchtelingen en staatlozen - superdringende spoedprocedure (4,5 uur) geleverd bij de gemeente: 330 euro
 • internationaal paspoort, reisdocument vluchtelingen, staatlozen, Belgen ingeschreven in het buitenland en vreemdelingen voor kinderen jonger dan 18 jaar - gewone procedure (8 werkdagen): 50 euro
 • internationaal paspoort, reisdocument vluchtelingen, staatlozen, Belgen ingeschreven in het buitenland en vreemdelingen voor kinderen jonger dan 18 jaar - spoedprocedure: 220 euro
 • internationaal paspoort, reisdocument vluchtelingen en staatlozen voor kinderen jonger dan 18 jaar - superdringende spoedprocedure (4,5 uur) geleverd in Brussel: 280 euro

Betalen bij de dienst Burgerzaken kan cash of met Bancontact.

Hoe aanvragen?

Je moet persoonlijk naar het loket komen. Ook minderjarigen moeten bij de aanvraag aanwezig zijn vergezeld van één van de ouders.

Bij het aanvragen moet je de digitale handtekening plaatsen. Er worden ook vingerafdrukken genomen van 8 vingers.

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?

Hoe afhalen? 

Haal het internationaal paspoort af aan de snelbalie.

Je ontvangt na ongeveer 8 werkdagen een mail van de FOD Binnenlandse Zaken wanneer het paspoort klaarligt.