Deel deze pagina

Geschiedenis

Heidemolen

Hendrik I, hertog van Brabant, gaf in 1232 de Malderse heide in cijns aan alle ingezetenen van het dorp. Met de ontginning van deze heide moest voor het gewonnen graan op termijn ook in een molen worden voorzien.

De Heidemolen ontstond wellicht in de 15de eeuw, zo blijkt uit een handschrift uit de periode 1406-1407. Het zou een van de oudste staakmolens van Vlaanderen zijn.

Molen geveld, opnieuw opgebouwd en gerestaureerd

Begin 1990 werd de molen door een stormwind geveld. Vrijwel onmiddellijk besloot de Gemeente Londerzeel om de Heidemolen terug in zijn vroegere glorie op te richten. Een groot deel van de molen werd door aannemer Caers uit Retie volledig nieuw gemaakt. Hij maakte in zijn werkplaatsen een perfecte replica van de vernietigde onderdelen. Een aantal onderdelen konden – mits restauratie – gelukkig behouden blijven. Deze restauratie werd in goede banden geleid door architecten J. Van Hoeymissen en P. Van Hecke.

Ook in 2017 werd de heidemolen gerestaureerd.

Vanaf 2018 zal de molen opnieuw kunnen malen met als nieuwe molenaar Marc Van den Broeck uit Lebbeke.

Feitjes

De hoogte van het molenkot, gemeten vanaf de molenberg tot aan de nok, bedraagt 13,95 meter. Het molenkot is ongeveer 6 op 4 meter. De wieken van de molen reiken 23 meter hoog. Elke wiek meet nagenoeg 15 meter. De molenstenen hebben een diameter van circa 1,50 meter. Het totale gewicht van de molen wordt geraamd op 35 ton.

Foto © Erik Van den Brande

Praktische info

Adres:
Molenheide 25, Malderen.

Bezoeken:
Niet te bezoeken. Enkel aan de buitenzijde te bezichtigen.
Aan de Heidemolen is de taverne Het Molenhuis verbonden.