Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Geveltuin: aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Mijn gegevens

E-mailadres *

Aanvraag geveltuin

Ik vraag een geveltuin aan voor dit adres:

Adresgegevens
Ik ben

Voeg hieronder een of meerdere foto's van de gevel van je woning toe met daarop aangeduid de gewenste plek voor de geveltuin.

Soort verharding: *

Lees goed de regelgeving rond geveltuinen na.

Akkoordverklaring: *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.