Deel deze pagina

Fonds Ereburger Alfred Van Roy

Wie was Alfred Van Roy?

PALM Belgian Craft Brewers (Palm Breweries) richtte het Fonds Ereburger Alfred Van Roy op ter nagedachtenis van Alfred Van Roy, oud-burgemeester van Steenhuffel en ereburger van Londerzeel. Hij was gedurende lange tijd bedrijfsleider van PALM Belgian Craft Brewers en zette Palm op de kaart. Hij overleed op 23 januari 2009 op 95-jarige leeftijd.

Via het Fonds Ereburger Alfred Van Roy schonk Palm jaarlijks een subsidiebedrag van 25.000 euro aan de Londerzeelse jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven of verenigingen met een jeugdwerking.
 
De selectie en de toewijzing van de subsidies stond onder het toezicht van het gemeentebestuur van Londerzeel. Het reglement werd in 2021 herbekeken en inhoudelijk aangepast.

Steun voor jeugdinitiatieven

In de toekomst engageert nv Diepensteyn zich verder om via het Fonds Ereburger Alfred Van Roy nieuwe jeugdinitiatieven te steunen.

Door de voorgestelde wijzigingen moeten de doelstellingen van het subsidiereglement beter worden bereikt:

 • het verstevigen van de sociale cohesie bij de Londerzeelse jeugd (0- tot 25-jarigen)
 • aandacht voor bijzondere doelgroepen binnen het Londerzeelse jeugdaanbod.

Het versterken van de veerkracht, zelfvertrouwen, zelfbeeld en de emotionele expressie van jongeren (0- tot 25-jarigen) werden onder andere als nieuwe doelstellingen toegevoegd.

Hoe aanvragen?

Aanvragen moeten ingediend worden tegen zondag 31 december 2023.

Voeg een gedetailleerde kostenraming toe.

Duid de eigen bijdrage van de vereniging(en) aan (minimum 25% van de totale kostenraming) en hoe deze wordt gefinancierd.

Voorbeeld kostenraming (pdf)

Voorbeeld kostenraming (xls)

Deze vragen zien we graag beantwoord in het projectvoorstel:

 • Wat is de totale financiële behoefte voor het project?
 • Hoeveel bedraagt de eigen inbreng?
 • Komt de eigen inbreng uit eigen middelen of worden hierrond nog acties opgezet?
 • Welke financiële tussenkomst verwacht je van het Fonds Ereburger Alfred Van Roy?
 • Wat zijn algemeen de jaarlijkse inkomsten en kosten van de vereniging (dit om een idee te krijgen over de impact van dit project op de jaarwerking)?
 • Zijn de te verwachten uitgaven gestaafd met offertes?
 • Wat is de economische levensduur van het project?
 • Bij terugkerende kosten: hoe worden deze uitgaven de volgende jaren gefinancierd?
 • Hoeveel kinderen/jongeren zullen van dit project kunnen genieten (en hoe vaak)?
 

Subsidiereglement Fonds Ereburger Alfred Van Roy (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2021.
Gepubliceerd op de website op 26 mei 2021.
Inwerkingtreding vanaf 1 september 2021.