Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Exploitatievergunning horeca aanvragen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Vraag een exploitatievergunning in de horeca aan.

Ook bij de overname van een horecazaak moet de nieuwe uitbater opnieuw een aanvraag indienen.

Pagina 1 van 6 - Gegevens exploitatie 0%

Gegevens exploitatie

Exploitatie = locatie waarvoor je de aanvraag indient (vestiging):

Adresgegevens
Type exploitatie *

Gegevens exploitant

Adresgegevens 2

Gegevens zaakvoerder

Is de zaakvoerder ook de exploitant? *

Voeg hieronder de gegevens van de exploitant toe als deze verschilt van de zaakvoerder:

Adresgegevens 3

Toestemming opgave gegevens

Toestemming *

Aanvraag vergunning: kansspelautomaten

Wil je kansspelautomaten plaatsen? *
Welke zijn reeds aanwezig?

Aanvraag vergunning: gegiste en sterke dranken

Ik wil gegiste dranken schenken
Ik wil sterke dranken schenken

Gegevens personeel en inwonende personen

Vul hieronder de gegevens in van alle personeelsleden en van alle personen die bij de aanvrager wonen (ouder dan 18 jaar). 

Voeg ook het moraliteitsattest (idem: getuigschrift van goed zedelijk gedrag, attest van goed gedrag en zeden, uittreksel uit het strafregister) toe van wie geen inwoner van Londerzeel is. Dit attest is verkrijgbaar bij de dienst Burgerzaken van zijn / haar woonplaats.

Personeelslid of inwonend persoon?

Toestemming opgave gegevens

Toestemming *

Verzekering objectieve aansprakelijkheid

Voeg hieronder een kopie toe van de verzekering objectieve aansprakelijkheid.

Is dat op dit moment nog niet mogelijk? Dan moet je dit document na de aanvraag zo snel mogelijk bezorgen aan de dienst Lokale Economie.

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je aanvraag voor een exploitatievergunning volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.