Deel deze pagina

Buurtcheque

Ondersteuning bij activiteitenMeulekesbaas

Organiseert jouw buurt een of meerdere activiteiten per jaar?

Kan je buurt hiervoor best wel wat financiële en/of materiële ondersteuning gebruiken?

De Buurtcheque van 75 euro geeft een financieel duwtje in de rug.

Via het Buurtpakket beschik je bovendien meteen over enkele handige materialen. Vraag daarom samen met de Buurtcheque ook een Buurtpakket aan met daarin:

 • 7 statafels
 • 1 partytent (afmetingen: 8 x 4 meter)
 • sport- en spelkoffer
 • mobiele muziekinstallatie

Het ontlenen van dit pakket is gratis en het wordt ook gratis geleverd op het opgegeven adres!

De ondersteuning kan voor uiteenlopende buurtactiviteiten worden aangevraagd:

 • wandeltocht met hapje en drankje
 • kubb- of petanquetornooi
 • winterdrink
 • BBQ
 • multiculturele kookavond
 • ...

Kortom, elk initiatief om de bewoners van jouw wijk samen te brengen, komt in aanmerking!

Erkenning als Buurtcomité

Elk buurtcomité kan tot 2 buurtcheques per jaar aanvragen! Je hebt dus geen erkenning als buurtcomité meer nodig. Wel vragen we telkens de contactgegevens van 4 buurtbewoners die de organisatie van de activiteit op zich nemen. 

Hoe aanvragen?

Vraag je buurtcheque aan via het e-loketformulier: Buurtcheque aanvragen en dit minstens 3 maanden vooraf, net zoals de aanvragen voor andere evenementen.

Tip: maak samen met je buurtcomité in oktober (of eerder) al een planning met de activiteiten die jullie het volgende jaar organiseren. Vraag onmiddellijk na het opmaken van de planning je buurtcheque aan. Zo ben je zeker op tijd. Ben je toch te laat? Geen nood. Dan kan je alsnog een aanvraag indienen. Er kan echter geen garantie gegeven worden dat de aanvraag nog tijdig behandeld en goedgekeurd kan worden.

Na de aanvraag

De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Bezorg binnen 2 maanden na afloop van de activiteit nog de volgende zaken aan het Evenementenloket:

 • uitnodiging voor de buurt
 • facturen of rekeningen van de gemaakte kosten en voor minimaal het bedrag van de Buurtcheque (75 euro)
 • enkele sfeerfoto's

Pas na ontvangst van deze zaken wordt de Buurtcheque uitbetaald.

Buurtcheque: reglement (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 februari 2021.
Gepubliceerd op de website op 1 maart 2021.
Inwerkingtreding op 1 januari 2022.