Deel deze pagina

Buurtcheque

Ondersteuning bij activiteitenMeulekesbaas

Organiseert jouw buurt een of meerdere activiteiten per jaar?

Kan je buurt hiervoor best wel wat financiële en/of materiële ondersteuning gebruiken?

De Buurtcheque van 75 euro geeft een financieel duwtje in de rug.

Via het Buurtpakket beschik je bovendien meteen over enkele handige materialen. Vraag daarom samen met de Buurtcheque ook een Buurtpakket aan met daarin:

 • 7 statafels
 • 1 partytent (afmetingen: 8 x 4 meter)
 • sport- en spelkoffer
 • mobiele muziekinstallatie

Het ontlenen van dit pakket is gratis en het wordt ook gratis geleverd op het opgegeven adres!

De ondersteuning kan voor uiteenlopende buurtactiviteiten worden aangevraagd:

 • wandeltocht met hapje en drankje
 • kubb- of petanquetornooi
 • winterdrink
 • BBQ
 • multiculturele kookavond
 • ...

Kortom, elk initiatief om de bewoners van jouw wijk samen te brengen, komt in aanmerking!

Erkenning als Buurtcomité

Niet-erkende buurtcomités kunnen 1 keer per kalenderjaar een Buurtcheque met Buurtpakket aanvragen.

Komt het initiatief van minstens 4 buurtbewoners en willen jullie je laten erkennen als Buurtcomité? Met een erkenning kan je zelfs 2 keer per jaar een Buurtcheque aanvragen!

Een erkenning is altijd 1 jaar geldig (van 1 januari tot 31 december).

Hoe aanvragen?

Vraag ten laatste 2 weken vóór de activiteit en uiterlijk op 15 december van het lopende jaar de Buurtcheque met Buurtpakket en eventuele erkenning als Buurtcomité aan via het e-loketformulier: Buurtcheque aanvragen

Na de aanvraag

De aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Bezorg binnen 2 maanden na afloop van de activiteit nog de volgende zaken aan het Evenementenloket:

 • uitnodiging voor de buurt
 • facturen of rekeningen van de gemaakte kosten en voor minimaal het bedrag van de Buurtcheque (75 euro)
 • enkele sfeerfoto's

Pas na ontvangst van deze zaken wordt de Buurtcheque uitbetaald.

 

Buurtcheque: reglement van toepassing tot en met 31 december 2021 (pdf) 
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2018.
Gepubliceerd op de website op april 2019.
Inwerkingtreding op 1 mei 2019.

Buurtcheque: reglement van toepassing vanaf 1 januari 2022 (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 februari 2021.
Gepubliceerd op de website op 1 maart 2021.
Inwerkingtreding op 1 januari 2022.