Deel deze pagina

Burgemeestersconvenant

Europese klimaatdoelstellingen

Groenmuur

Nadat Londerzeel eerder ook al het Burgemeestersconvenant 2020 ondertekende, heeft burgemeester Conny Moons op 18 oktober 2019 ook het klimaatengagement voor het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekend. Met de ondertekening engageert Londerzeel zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 40% te verminderen, net zoals 215 andere ondertekenaars in België

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie en vraagt de medewerking van lokale besturen bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen. Deze zijn cruciaal voor het afremmen van de klimaatverandering.

Maar liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in Vlaanderen houdt verband met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit. Het gemeentebestuur zal met bedrijven, inwoners, scholen, etc. in Londerzeel samenwerken om ons energieverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door efficiënter om te springen met energie en duurzamere energiebronnen te gebruiken.

Klimaatactieplan

Gemeenten die het nieuwe Burgemeestersconvenant ondertekenen, moeten binnen de twee jaar een nieuw klimaatplan of (Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) indienen. De Gemeente Londerzeel heeft ervoor gekozen om het nieuwe klimaatplan te schrijven samen met experts van de provincie Vlaams-Brabant in het najaar van 2020. Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op dinsdag 24 januari 2023. 

Voor de opmaak van het plan diende een CO2-nulmeting met de energiegegevens van het jaar 2011 als vertrekpunt. Deze nulmeting werd uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

Op deze manier kunnen de inspanningen afgetoetst worden aan de doelstelling van minder uitstoot. Daarnaast werden in het nieuwe plan maatregelen opgesteld om de effecten te verminderen van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast.

De volgende emissiewaarden zijn opgenomen in de nulmeting:

  • methaan- en stikstofmonoxide-emissies (niet-energie) door landbouw
  • koolstofdioxide gerelateerd aan energieverbruik op grondgebied van een gemeente
  • directe emissies door de verbranding van een brandstof
  • indirecte emissies door productie van elektriciteit en warmte

De volgende onderdelen zijn opgenomen in de nulmeting:

  • openbare verlichting: zowel gemeentelijk als niet-gemeentelijk
  • huishoudens
  • tertiaire gebouwen (niet-residentiële gebouwen): zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke
  • industrie: behalve de energietransportsector
  • transport: particulier en commercieel vervoer en openbaar vervoer (tram en bus)
  • landbouw: zit in de nulmeting van Vlaanderen, maar wordt niet gerapporteerd aan Europa

Medewerking nodig van iedereen

Acties die goed zijn voor het klimaat, hebben trouwens ook vele andere voordelen. Een daling van het verbruik bespaart bijvoorbeeld geld. Inzetten op hernieuwbare energie draagt dan weer bij tot onze energieonafhankelijkheid.

Andere voordelen van zo’n acties zijn een verbetering van onze levenskwaliteit, meer sociale cohesie, efficiëntere mobiliteit, meer groen in de gemeente, technologische innovatie, lokale voedselproductie...

Om de doelstelling van 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020 te realiseren is de medewerking nodig van iedereen: inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, landbouwers… Iedereen die verstandig consumeert, draagt zijn of haar steentje bij om onze doelstelling te bereiken!

Doe je graag mee aan de acties die Londerzeel organiseert? Bekijk dan regelmatig eens de website Londerzeel Futureproofed, waar ze allemaal worden gepost.