Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Blijven Bewegen: inschrijving

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Schrijf je in voor een van de bewegingsgroepen 'Blijven Bewegen'.

Jouw gegevens

Adresgegevens

Ziekenfonds

Het Zorgloket stuurt op het einde van het jaar automatisch een terugbetalingsformulier op naar jou thuis van het ziekenfonds wanneer je hier recht op hebt en minimaal aan 10 lessen hebt deelgenomen.

Daarom vragen wij je om aan te duiden bij welk ziekenfonds je bent aangesloten. Zo kan worden nagegaan of je al dan niet recht hebt op een terugbetaling.

Bij welk ziekenfonds ben je aangesloten?

Keuze bewegingsgroep

Ik wil deelnemen aan de bewegingsgroep: *
Duid aan wanneer je de les(sen) in GC Gerard Walschap wil volgen:
Duid aan wanneer je de les(sen) wil volgen in het Gildenhuis:
Duid aan wanneer je de les(sen) wil volgen in sporthal Verma:
Duid aan wanneer je de les(sen) wil volgen in 't Zaaltje:

Als je niet zelf (te voet, met de fiets, met de auto, meerijden met vrienden of buren of met het openbaar vervoer) de locatie kan bereiken, dan kan je gebruik maken van de dienst Aangepast Vervoer.

Ik wens gebruik te maken van de dienst Aangepast Vervoer *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je inschrijving voor Blijven Bewegen volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.