Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Bezwaar tegen belasting indienen

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Tegen de aanslag van een gemeentebelasting kan je bezwaar indienen bij het College van burgemeester en schepenen. Je moet de belasting wel al betalen binnen de opgegeven termijn.

Jouw gegevens

Adres
E-mailadres *

Bezwaar

Vul hieronder de gegevens in van de belasting waartegen je bezwaar aantekent:

Wil je gehoord worden? *

Eventuele bijlage(n)

Klik op '+' om meerdere bijlagen toe te voegen.

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je bezwaar tegen een belasting volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.