Deel deze pagina

Belasting: onroerende voorheffing (opcentiemen)

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het Vlaams gewest int de onroerende voorheffing. Je betaalt deze op het kadastraal inkomen (de inkomsten uit onroerende goederen zoals huurgelden, erfpacht- of opstalvergoedingen…). Ook als je eigenaar bent van een onroerend goed waarin je zelf woont, wordt die eigendom als een onroerende inkomst beschouwd.

Op deze basisbelasting mogen de provincie- en gemeentebesturen opcentiemen heffen. De gemeentelijke opcentiemen worden doorgestort aan het gemeentebestuur.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden door het gemeentebestuur Londerzeel vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Elke belastingplichtige die op 1 januari een onroerend goed bezit, moet onroerende voorheffing en de bijhorende opcentiemen betalen.

Belastingtarief

Londerzeel heft 976,07 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dit betekent dat je per euro onroerende voorheffing nog eens 9,76 euro aan opcentiemen betaalt.

Afhandeling:

De Vlaamse Belastingdienst stuurt je elk jaar een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing. Dit moet u betalen binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Reglement opcentiemen onroerende voorheffing (2019) (pdf)

Aangepast door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement opcentiemen onroerende voorheffing (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.

Gepubliceerd op de website op 18 december 2019.