Deel deze pagina

Belasting: onroerende voorheffing (opcentiemen)

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het Vlaams gewest int de onroerende voorheffing. Je betaalt deze op het kadastraal inkomen (de inkomsten uit onroerende goederen zoals huurgelden, erfpacht- of opstalvergoedingen…). Ook als je eigenaar bent van een onroerend goed waarin je zelf woont, wordt die eigendom als een onroerende inkomst beschouwd.

Op deze basisbelasting mogen de provincie- en gemeentebesturen opcentiemen heffen. De gemeentelijke opcentiemen worden doorgestort aan het gemeentebestuur.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden door het gemeentebestuur Londerzeel vastgelegd tot en met 2025. Vanaf 2022 wordt een gedifferentieerd aantal opcentiemen toegepast.

Voor wie?

Elke belastingplichtige die op 1 januari een onroerend goed bezit, moet onroerende voorheffing en de bijhorende opcentiemen betalen.

Belastingtarief

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2021:

Londerzeel heft 976,07 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dit betekent dat je per euro onroerende voorheffing nog eens 9,76 euro aan opcentiemen betaalt.

Voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025:

Londerzeel heft een gedifferentieerd aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing en deze wordt geheven verschillend per type: 

  • 976,07 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op de gewone gebouwde en ongebouwde belastbare kadastrale inkomens (codes 1 (F,K,L,P) en 2 (F,K,L,P))
  • 1250 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing op de gebouwde en ongebouwde belastbare kadastrale inkomens nijverheid en materieel en outillage (codes 3 (F,K,L,P), 4 (F,K,L,P), 5 (F,K,L,P) en 6 (F,K,L,P)).

Afhandeling:

De Vlaamse Belastingdienst stuurt je elk jaar een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing. Dit moet je betalen binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Reglement opcentiemen onroerende voorheffing (2019) (pdf)

Aangepast door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement opcentiemen onroerende voorheffing (2020-2025) - beslissing GR 18 december 2019 (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.

Gepubliceerd op de website op 18 december 2019.

Reglement opcentiemen onroerende voorheffing (2022-2025) - beslissing GR 22 december 2021 (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 21 december 2021.
Gepubliceerd op de website op 22 december 2021.

Reglement opcentiemen onroerende voorheffing (2022-2025) - besluit tot vernietiging van de gouverneur (pdf)
Gepubliceerd op de website op 20 januari 2022.

Reglement opcentiemen onroerende voorheffing (2022-2025) - beslissing GR 26 januari 2022 (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 25 januari 2022.
Gepubliceerd op de website op 26 januari 2022.