Deel deze pagina

Belasting: kampeerterreinen

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur heft een belasting op kampeerterreinen.

Deze belasting werd vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Exploitant van het kampeerterrein.

Belastingtarief

225 euro per perceel per jaar

Afhandeling:

Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur en moet dit ingevuld terugsturen voor de vermelde datum. Heb je geen aangifteformulier ontvangen? Dan moet je ten laatste op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar de noodzakelijke gegevens meedelen aan het gemeentebestuur.

Je moet de belasting betalen binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Reglement belasting kampeerterreinen (2019) (pdf)

Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement belasting kampeerterreinen (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd door de gemeenteraad op 18 december 2019.