Deel deze pagina

Belasting: gevonden goederen en voertuigen

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Wie goederen vindt waarvan de eigenaar niet gekend is, moet deze onmiddellijk afgeven aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur bewaart deze 6 maanden (3 maanden voor fietsen).

Het gemeentebestuur van Londerzeel heft een belasting op het weghalen en bewaren van:

  • gevonden goederen (buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting)
  • goederen die de veiligheid of de doorgang op de openbare weg hinderen
  • voertuigen geparkeerd waar dit verboden is

Deze belasting werd vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Eigenaar van de goederen of het voertuig.

Belastingtarief

  • forfaitair bedrag voor het weghalen of takelen: 63 euro (btw inclusief)
  • bedrag te betalen vanaf de 31ste kalenderdag voor bewaring: 3,75 euro per kalenderdag

Afhandeling

Betalen kan cash of met Bancontact.

Reglement belasting weghalen en bewaren goederen en voertuigen (2019) (pdf)

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement belasting weghalen en bewaren goederen en voertuigen (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 18 december 2019.