Deel deze pagina

Belasting: dragende verticale constructies en zendmasten

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Het gemeentebestuur heft een belasting op dragende verticale constructies en zendmasten.

Deze belasting werd vastgelegd vanaf 2013.

Voor wie?

Eigenaars van een dragende verticale constructie en/of zendmast met een hoogte van minimaal 20 meter boven het maaiveld, die zich op het grondgebied van de gemeente bevindt.

Belastingtarief

De belasting bedraagt:

  • 2.500 euro per jaar per verticale constructie en/of zendmast voor eigenaars met commerciële doeleinden
  • 750 euro per jaar per verticale constructie en/of zendmast voor eigenaars zonder commerciële doeleinden

Afhandeling:

Je ontvangt een aangifteformulier van het gemeentebestuur en moet dit ingevuld terugsturen voor de vermelde datum. Heb je geen aangifteformulier ontvangen? Dan moet je ten laatste op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar de noodzakelijke gegevens meedelen aan het gemeentebestuur.

Je moet de belasting betalen binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

 

Reglement: belasting dragende verticale constructies en zendmasten (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25 juni 2013.

Reglement: belasting dragende verticale constructies en zendmasten (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 20 december 2019.