Deel deze pagina

Belasting (aanvullend) op personenbelasting

Vragen?

Neem contact op met de lokale belastingkantoren als je vragen hebt over je belastingaangifte.

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

De federale staat int de personenbelasting en stort een deel van het bedrag door naar het gemeentebestuur. Het bedrag van de personenbelasting vermeld op je jaarlijkse aanslagbiljet, bevat dus ook de aanvullende belasting op de personenbelasting van de gemeente.

De aanvullende belasting op de personenbelasting werd door het gemeentebestuur Londerzeel vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Wie op 1 januari ingeschreven staat in Londerzeel, betaalt personenbelasting en dus ook de aanvullende belasting op de personenbelasting.

Belastingtarief

De Londerzeelse belasting bedraagt 7,9% bovenop het bedrag van de personenbelasting. De personenbelasting wordt berekend op je inkomen tijdens het voorafgaande jaar (aanslagjaar min 1).

Afhandeling

Belastingaangifte – FOD Financiën

Reglement aanvullende belasting op de personenbelasting (2019) (pdf)

Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.

Reglement aanvullende belasting op de personenbelasting (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 18 december 2019.