Deel deze pagina

Begraafplaatsen

Locaties

De gemeente Londerzeel beschikt over 5 begraafplaatsen:

  • begraafplaats Londerzeel - Berkenlaan (oud kerkhof - enkel nog bijzettingen)
  • begraafplaats Londerzeel - Beemden
  • begraafplaats Londerzeel Sint-Jozef - Bloemstraat
  • begraafplaats Steenhuffel - Jozef Van Doorslaerstraat
  • begraafplaats Malderen - Groenhofdreef

Openingsuren

  • van 1 april tot 31 oktober van 9 tot 19 uur
  • van 1 november tot 31 maart van 9 tot 17 uur

Richtlijnen grafonderhoud

De graftekens op de begraafplaatsen moeten in goede staat gehouden worden.

Het is: 

  • verboden om te sluikstorten
  • afgeraden om glazen versieringen te plaatsen omdat deze makkelijk breken
  • verboden om bloemstukken of bloempotten in te graven in de gras- en wandelpaden

Op alle begraafplaatsen staan gieterrekken. Gebruik de gieters om bloemen of planten op het graf van je geliefde(n) te verzorgen.

Ontleen de gieter met een muntstuk van 2 euro. Hang de gieter na gebruik terug aan het rek. Je krijgt het muntstuk terug.

Verwaarlozing

Verwaarlozing is een langdurig onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig graf.

Bij de vaststelling van verwaarlozing plaatst de Gemeente Londerzeel gedurende één jaar een kennisgeving aan het graf. Als dit graf niet onderhouden wordt, dan kan de grafzerk verwijderd worden en vervalt ook de concessie.

Vóór de verwijdering van een graf worden de nabestaanden per brief op de hoogte gebracht. Is het voor de nabestaanden moeilijk om een graf te onderhouden? Dan is het natuurlijk ook mogelijk de concessie vroegtijdig te beëindigen. Deze beëindiging vraag je aan bij de dienst Burgerzaken.

Honden

Honden zijn niet toegelaten op de begraafplaatsen.

Reglementen

Huishoudelijk reglement: begraafplaatsen (pdf)

Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 juni 2015.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 28 april 2020.
Gepubliceerd op de website op 21 mei 2020.

Politiereglement: begraafplaatsen (pdf)
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 juni 2015.
Gepubliceerd op de website op 20 juli 2015.