Deel deze pagina

Begraafplaatsen

Locaties

De gemeente Londerzeel beschikt over 5 begraafplaatsen:

  • begraafplaats Londerzeel - Berkenlaan (oud kerkhof - enkel nog bijzettingen)
  • begraafplaats Londerzeel - Beemden
  • begraafplaats Londerzeel Sint-Jozef - Bloemstraat
  • begraafplaats Steenhuffel - Jozef Van Doorslaerstraat
  • begraafplaats Malderen - Groenhofdreef

Openingsuren

  • van 1 april tot 31 oktober van 9 tot 19 uur
  • van 1 november tot 31 maart van 9 tot 17 uur

Grafonderhoud

De graftekens op de begraafplaatsen moeten in goede staat gehouden worden.

Afspraken voor het grafonderhoud rond Allerheiligen op 1 november 2018: 

  • tot en met maandag 29 oktober 2018 is het oppoetsen van de grafstenen toegelaten
  • tussen dinsdag 30 oktober en vrijdag 2 november 2018 is het plaatsen van grafzerken en de uitvoering van beplantings-, aanaardings- of onderhoudswerken niet toegelaten
  • vanaf maandag 3 december 2018 worden verdorde bloemstukken verwijderd

Gieterrekken

Op alle begraafplaatsen staan gieterrekken. Gebruik de gieters om bloemen of planten op het graf van je geliefde(n) te verzorgen.

Ontleen de gieter met een muntstuk van 2 euro. Hang de gieter na gebruik terug aan het rek. Je krijgt het muntstuk terug.

Met deze gieterrekken wil de Gemeente Londerzeel het achteloos achterlaten van flessen en bekers vermijden en zo de begraafplaatsen netter houden.

Verwaarlozing

Verwaarlozing is een langdurig onzindelijk, door plantengroei overwoekerd, ingestort of bouwvallig graf.

Bij de vaststelling van verwaarlozing plaatst de Gemeente Londerzeel gedurende één jaar een kennisgeving aan het graf. Als dit graf niet onderhouden wordt, dan kan de grafzerk verwijderd worden en vervalt ook de concessie.

Vóór de verwijdering van een graf worden de nabestaanden per brief op de hoogte gebracht. Is het voor de nabestaanden moeilijk om een graf te onderhouden? Dan is het natuurlijk ook mogelijk de concessie vroegtijdig te beëindigen. Deze beëindiging vraag je aan bij de dienst Burgerzaken.

Reglementen

Huishoudelijk reglement: begraafplaatsen (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 25 november 2008.
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 juni 2015.
Gepubliceerd op de website op 20 juli 2015.

Politiereglement: begraafplaatsen (pdf)
Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 23 juni 2015.
Gepubliceerd op de website op 20 juli 2015.