Deel deze pagina

Wat?

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal soorten minerale vezels. De vezels zijn zo klein dat je ze met het blote oog niet kan zien.

Het inademen van asbestvezels is schadelijk voor de gezondheid. Het inslikken van asbestvezels is volgens de laatste inzichten niet gevaarlijk. Ook contact met de huid kan geen kwaad.

Asbest en asbesthoudende toepassingen zijn inmiddels verboden. Maar zelfs tot in 1998 werd het materiaal veel gebruikt in de woningbouw en verwerkt in allerlei producten. 

Asbest vind je nu vooral nog in:

 • golfplaten
 • isolatiemateriaal
 • oude buizen
 • dak- en gevelleien
 • bloembakken
 • oude vloerbekleding
 • ...

Vaak kan het gewoon blijven waar het is, als er maar voorzichtig met het materiaal omgesprongen wordt.

Huis-aan-huisophaling

Grote hoeveelheden asbestplaten en -leien kan je tegen een lage prijs veilig aan huis laten afhalen.

Er zijn platenzakken en kuubzakken te koop op de recyclageparken en op het hoofdkantoor van Interza.

Meer info: Ophaling asbest - Incovo

Zelf verwijderen van asbest: richtlijnen

Hechtgebonden asbest

Mag je asbestmateriaal zelf verwijderen? Soms wel. Bij hechtgebonden asbest zitten de vezels vast in de structuur van de materialen.

Ze kunnen daardoor niet vrijkomen, tenzij de materialen worden gebroken of beschadigd. Voorbeelden zijn asbesthoudende golfplaten of leien. Met behulp van zogenoemde eenvoudige handelingen mag jij of je aannemer dit materiaal verwijderen.

Moet je asbestmateriaal demonteren en inzamelen:

 • bescherm jezelf met een Tyvekpak, handschoenen, stofmasker en eventueel een stofbril
 • zorg ervoor dat het materiaal niet beschadigd geraakt tijdens de demontage:
  • vermijd slijpen of boren in het materiaal
  • gebruik enkel handwerktuigen
 • bevochtig de zone waar je vijzen losdraait of waar er een kans bestaat dat vezels kunnen loskomen
 • gebruik geen hogedrukreiniger.
  • Is je asbestplaat begroeid met mos of klimop? Laat het mos gewoon zitten. Klimop kan je wegsnoeien zonder de wortels los te trekken.
 • gooi niet met de asbestplaat, maar leg ze voorzichtig neer. Op deze manier verkleint het risico dat de plaat gaat breken.
 • maak de werkplek schoon met een natte doek die je nadien wegwerpt

Ga zeker niet stofzuigen of vegen, want dan blaas je de vezels de lucht in.

Naar het recyclagepark

Breng asbestmateriaal gratis naar het recyclagepark.

Vervoer het ingepakt - dit is verplicht.

Pak asbesthoudend materiaal in in doorzichtige plasticfolie of zakken met een dikte van minimaal 100 micron (en bij voorkeur 150 micron). Deze kan je in elke doe-het-zelf-zaak kopen.

Plak de folie met tape op maat dicht. Het verspreiden van asbeststof in de gemeente en op het recyclagepark wordt zo tot een minimum beperkt.

Je moet zelf alle maatregelen nemen om te vermijden dat asbest in de omgeving terecht komt. 

Niet-hechtgebonden asbest

Is er sprake van zogenoemd losgebonden of niet-hechtgebonden asbest?

Dan komen er altijd vezels vrij wanneer je het materiaal verwijdert. Denk maar aan (gespoten) asbesthoudende isolatie rond leidingen.

In zo’n geval moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderaar. 

Meer info: 

Asbestcementdraailingen

Asbestcementdraailingen werden gebruikt om erven en paden te verharden en bij funderingen. Meld percelen met asbestdraailingen via het aanmeldingsformulier van OVAM (pdf).

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) laat deze percelen onderzoeken en saneert gratis waar nodig. De eigenaar moet bij de heraanleg enkel instaan voor de afwerking (klinkers, tegels, kiezels…).

 

Belasting: huis-aan-huisinzameling van asbest (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 september 2018.
Gepubliceerd op de website op 28 september 2018.
Inwerkingtreding op 1 november 2018.