Deel deze pagina

Algemeen directeur

Bevoegdheden en taken

Algemeen directeur (voorheen: secretaris) Henk Vertonghen is de hoogste ambtenaar bij de Gemeente Londerzeel (voorheen: gemeente- en OCMW-bestuur).

Hij bereidt de dossiers voor die bestemd zijn voor de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau en de OCMW-raad en dit in samenwerking en overleg met het managementteam en de diensten. Hij staat in voor de opmaak van de notulen.

Daarnaast is de algemeen directeur belast met de organisatie, coördinatie en leiding van alle diensten.

De algemeen directeur maakt deel uit van het managementteam.

Contact

Henk Vertonghen

Algemeen directeur Henk Vertonghen

directeur@londerzeel.be

052 30 36 16