Deel deze pagina

Wettelijk samenwonen

Wat?

Bij wettelijk samenwonen leven twee personen (ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap) samen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de dienst Burgerzaken van de gemeenschappelijke woonplaats. Je kan dus ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals broers, zussen, ouders of kinderen of met iemand anders.

Beide partijen moeten de verklaring ondertekenen en ontvangen een aantal ontvangstbewijzen voor de werkgever, financiële instelling, ziekenfonds...

Naast de wettelijke registratie bij de dienst Burgerzaken kan je ook een samenlevingscontract vastleggen bij een notaris. Dit wordt ook opgenomen in de verklaring van de wettelijke samenwoning.

Rechten en plichten:

 • bijdragen in de gezinslasten volgens mogelijkheden
 • wettelijke bescherming van de gezamelijke woonst, gezinslasten en de eigendom van de goederen zoals huisraad en vruchtgebruik
 • fiscale gevolgen

Voorwaarden

 • minimum 18 jaar en rechtsbekwaam zijn
 • niet gebonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning

Einde wettelijk samenwonen

 • bij een huwelijk
 • bij een overlijden
 • na een schriftelijke verklaring van beide partijen (enkel bij onderlinge overeenstemming)
 • na een schriftelijke verklaring van een van beide partijen

Kostprijs?

 • registratie wettelijk samenwonen: 10 euro
 • beëindiging wettelijk samenwonen met onderlinge toestemming: 10 euro
 • bij de beëindiging van het wettelijk samenwonen zonder onderlinge toestemming, moet de procedure verlopen via een gerechtsdeurwaardersexploot. De aanvrager betaalt dan de extra kosten van 215 euro aan de dienst Burgerzaken.

Betalen kan cash of met Bancontact.

Hoe aanvragen?

Beide personen komen naar het loket van de dienst Burgerzaken.

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?

 • identiteitskaarten (eID) van de beide partijen (of verlies/diefstalverklaring)
 • eventueel notarieel samenlevingscontract