Deel deze pagina

Uittreksel uit het strafregister

Wat?

Een uittreksel uit het strafregister vervangt het bewijs van goed gedrag.

Er zijn 3 soorten uittreksels; vermeld bij je aanvraag duidelijk waarvoor je het nodig hebt.

Nieuw sinds 1 januari 2018 is dat de gemeente enkel uittreksels aflevert op basis van het centraal strafregister en niet meer op basis van het gemeentelijk strafregister. Ook de buitenlandse veroordelingen worden dus vermeld op de uittreksels.

Drie soorten:

 • model volgens artikel 595 van het wetboek van strafvordering: algemeen model dat wordt afgeleverd in alle gevallen waarin geen model 596 (1 of 2) moet worden afgeleverd

 • model volgens artikel 596.2 van het wetboek van strafvordering: voor contacten met minderjarigen: psycho-medisch-sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening, animatie of begeleiding van minderjarigen. Dit model is enkel persoonlijk te verkrijgen aan het loket.

 • model volgens artikel 596.1 van het wetboek van strafvordering: voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit.

Informatie over de uittreksels uit het strafregister die je nodig hebt in het buitenland en over de legalisaties kan je vinden op FOD Justitie en FOD Buitenlandse Zaken.

Waar aanvragen?

Bij de dienst Burgerzaken:

 • in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • minderjarigen mits het voorleggen van een identiteitsbewijs
  • als je over een rijksregisternummer beschikt ongeacht of het gebruik in België of in het buitenland is

De gemeente Londerzeel levert enkel uittreksels af in het Nederlands (taalwetgeving). Uittreksels in het Frans vraag je aan bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant en uittreksels in het Duits vraag je aan bij de provinciegouverneur van Luik.

Mits aflevering door de dienst Burgerzaken en bij gebruik in het buitenland:

 • beëdigde vertaling en legalisatie door de FOD Justitie (behalve bij vrijstelling van legalisatie)
 • nadien moet je ook langsgaan bij de FOD Buitenlandse Zaken

Bij het centraal strafregister:

 • wie geen wettelijk verblijf meer heeft in België
 • wie ambtshalve afgevoerd is uit het bevolkingsregister
 • bij een aanvraag van de gerechterlijke overheden
 • gemachtigde administratieve instanties
 • aanvragen van rechtspersonen (vzw's, vennootschappen,...)
 • wie een Belgische of buitenlandse diplomatieke of consulaire functie heeft zonder wettelijk verblijf in België en géén rijksregisternummer heeft

Dienst Centraal Strafregister - FOD Justitie

Hoe aanvragen?

 • via het e-loket
 • aan het loket van de dienst Burgerzaken
 • via burgerzaken@londerzeel.be - vermeld je naam, rijksregisternummer, reden van de aanvraag bv. voor een sollicitatie, om te werken in het onderwijs,...

Je vraagt het uittreksel uit het strafregister aan voor jezelf.

Je kan ook een volmacht geven voor de afhaling van het uittreksel.

Hoe afhalen?

 • bij aanvraag via e-loket of e-mail:
  • het uittreksel wordt onmiddellijk (gratis) opgestuurd met de post op voorwaarde van een blanco uittreksel en niet voor model 596.2
  • indien geen blanco uittreksel of model 596.2: persoonlijk af te halen na 2 werkdagen
 • bij aanvraag aan het loket Burgerzaken: onmiddellijke ontvangst 

Je moet het uittreksel afhalen binnen 2 maanden na de aanvraag. Anders moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Staan er straffen op het uittreksel vermeld? Dan moet je het uittreksel persoonlijk afhalen en dan wordt het ook niet opgestuurd.

Wat meebrengen?

Kostprijs?

Gratis