Deel deze pagina

Uittreksel uit het strafregister

Wat?

Een uittreksel uit het strafregister vervangt het bewijs van goed gedrag.

Er zijn 3 soorten uittreksels; vermeld bij je aanvraag duidelijk waarvoor je het nodig hebt.

Uittreksels worden afgeleverd op basis van het centraal strafregister, waardoor ook buitenlandse veroordelingen zijn vermeld.

Drie soorten:

 • model volgens artikel 595 van het wetboek van strafvordering: algemeen model dat wordt afgeleverd in alle gevallen waarin geen model 596 (1 of 2) moet worden afgeleverd

 • model volgens artikel 596.1 van het wetboek van strafvordering: voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit.

 • model volgens artikel 596.2 van het wetboek van strafvordering: voor contacten met minderjarigen: psycho-medisch-sociale begeleiding, kinderbescherming, hulpverlening, animatie of begeleiding van minderjarigen.

  • Deze aanvraag wordt altijd ter controle aan de politie voorgelegd. Je wordt op de hoogte gebracht wanneer het uittreksel beschikbaar is.

Informatie over de uittreksels uit het strafregister die je nodig hebt in het buitenland en over de legalisaties kan je vinden op FOD Justitie en FOD Buitenlandse Zaken.

Waar aanvragen?

Bij de dienst Burgerzaken:

 • in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
  • minderjarigen mits het voorleggen van een identiteitsbewijs
  • als je over een rijksregisternummer beschikt ongeacht of het gebruik in België of in het buitenland is

De Gemeente Londerzeel levert enkel uittreksels af in het Nederlands (taalwetgeving). Uittreksels in het Frans vraag je aan bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant en uittreksels in het Duits vraag je aan bij de provinciegouverneur van Luik.

Mits aflevering door de dienst Burgerzaken en bij gebruik in het buitenland:

 • beëdigde vertaling en legalisatie door de FOD Justitie (behalve bij vrijstelling van legalisatie)
 • nadien moet je ook langsgaan bij de FOD Buitenlandse Zaken

Bij het centraal strafregister:

 • wie geen wettelijk verblijf meer heeft in België
 • wie ambtshalve afgevoerd is uit het bevolkingsregister
 • bij een aanvraag van de gerechtelijke overheden
 • gemachtigde administratieve instanties
 • aanvragen van rechtspersonen (vzw's, vennootschappen,...)
 • wie een Belgische of buitenlandse diplomatieke of consulaire functie heeft zonder wettelijk verblijf in België en géén rijksregisternummer heeft

Dienst Centraal Strafregister - FOD Justitie

Hoe aanvragen bij de dienst Burgerzaken?

Je vraagt het uittreksel uit het strafregister aan voor jezelf.

Hoe?

 • bij aanvraag via het e-loket of e-mail:
  • ontvangst via eBox
  • ontvangst aan de snelbalie na een verwittiging dat het uittreksel klaar ligt
 • bij aanvraag aan het loket Burgerzaken: onmiddellijke ontvangst met uitzondering van model 596.2

Staan er straffen op het uittreksel vermeld? Dan moet je het uittreksel persoonlijk afhalen binnen 2 maanden na de aanvraag of je kiest voor beveiligd versturen via eBox.

Je kan bij een blanco uittreksel ook een volmacht geven voor de afhaling van het uittreksel:

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?

Kostprijs?

Gratis