Deel deze pagina

Retributie: betalingsherinneringen

Wat?

Een retributie is een redelijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door het gemeentebestuur. Retributies worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Er wordt een retributie geheven voor de innings- en aanmaningskosten van openstaande fiscale en niet-fiscale ontvangsten. 

Procedure

De inningsprocedure verloopt als volgt:

  • betalingstermijn voor niet-fiscale ontvangsten: 1 maand
  • betalingstermijn voor fiscale ontvangsten: 2 maanden

Na het verstrijken hiervan ontvang je een kosteloze eerste aanmaning met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen.

Na het verstrijken hiervan ontvang je een tweede en laatste waarschuwing, verhoogd met innings- en administratiekosten.

Na het verstrijken van de wettelijke termijnen, wordt een dwangbevel/dwangschrift overgemaakt bij deurwaardersexploot of wordt een minnelijke invorderingsprocedure gestart via een externe partner.

Belastingtarief

  • aanmaningskost fiscale invorderingen: 20 euro
  • aanmaningskosten niet-fiscale invorderingen:
    • vanaf de tweede en tevens laatste aanmaning: 15 euro
    • bij een minnelijke invorderingsprocedure: 25 euro
    • bij het uitvaardigen van een dwangbevel: 25 euro

Bij een gedeeltelijke betaling worden eerst de volgens dit reglement aangerekende kosten aangezuiverd en vervolgens de openstaande ontvangst.

Afhandeling

Betalen kan via overschrijving (of cash).

 

Reglement: retributie voor het aanrekenen van kosten ten gevolge van betalingsherinneringen voor fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - september 2017 (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2017.
Gepubliceerd op de website op 3 oktober 2017.

Reglement: retributie voor het aanrekenen van kosten ten gevolge van betalingsherinneringen voor fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen - december 2017 (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2017.
Gepubliceerd op de website op 22 december 2017.