Deel deze pagina

Retributie: administratieve stukken

Wat?

Een retributie is een redelijke vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door het gemeentebestuur. Retributies worden vastgelegd door de gemeenteraad.

Het gemeentebestuur heft retributies op de volgende administratieve stukken die zij aflevert aan inwoners of andere aanvragers:

Bij openbare onderzoeken georganiseerd door de Gemeente Londerzeel valt de retributie ten laste van de personen of instellingen die een vergunningsaanvraag (bouwvergunning, milieuvergunning, vergunning voor een grondwaterwinning...) indienen en waarbij een openbaar onderzoek vereist is.

Het bedrag van de belasting bedraagt 6 euro per kadastrale eigenaar die moet aangeschreven worden.

Deze retributies werden vastgelegd voor 2015 tot en met 2019, behalve de retributie "identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar met een vreemde nationaliteit". Deze werd vastgelegd voor 2018 en 2019.

Voor wie?

Personen of instellingen aan wie het gemeentebestuur de administratieve stukken op aanvraag of ambtshalve uitreikt.

Vrijgesteld: zie belastingreglement

Belastingtarief

Afhankelijk van het administratieve stuk.

Afhandeling:

Te betalen bij ontvangst van het administratieve stuk met cash of met Bancontact.

Reglement belasting afgifte administratieve stukken (2015-2018) (pdf)
Aangepast door de gemeenteraad op 23 december 2014.
Gepubliceerd op de website op 5 februari 2015.

Reglement retributie identiteitskaart voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2017.
Gepubliceerd op de website op 22 december 2017.

Reglement belasting afgifte administratieve stukken (2019) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 27 november 2018.
Gepubliceerd op de website op 10 december 2018.