Deel deze pagina

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Taken

In samenspraak met Kind en Gezin heeft de Gemeente Londerzeel een taak inzake de lokale regie van de kinderopvang. Hiervoor werkt het bestuur een lokaal beleid kinderopvang uit op basis van een lokaal beleidsplan kinderopvang. Het bestuur laat zich hierbij adviseren door de adviesraad het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).

Het LOK heeft de volgende taken:

 • advies geven bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij een eventuele bijsturing ervan
 • advies uitbrengen bij de uitvoering van het beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan
 • advies geven bij de uitbouw van opvangvoorzieningen in Londerzeel
Huishoudelijk reglement: Lokaal Overleg Kinderopvang (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2021.
Gepubliceerd op de website op 26 mei 2021.
Inwerkingtreding vanaf 1 juni 2021.

Samenstelling

Het Lokaal Overleg Kinderopvang bestaat uit volgende afvaardiging:

 • Lokale actoren:
  • Kind en Gezin: intersectorale medewerker
  • Ferm Kinderopvang: regiomanager
  • Infano: regiomanager
  • dienst Vrije Tijd: diensthoofd
 • Gebruikers:
  • Gezinsbond: educatief medewerker Asse-Halle-Vilvoorde
 • Bestuur:
  • Beleidscoördinator Leven en Welzijn
  • Coördinator Huis van het Kind
  • Welzijnsloket: maatschappelijk werker
  • College Burgemeester en Schepen: schepen van Kinderopvang

De voorzitter en de medewerker van Kind&Gezin zijn niet stemgerechtigd.

Secretaris: coördinator Huis van het Kind

Agenda

De vergaderingen van het LOK zijn openbaar en voor het publiek toegankelijk.

Er is nog geen agenda beschikbaar. 

Verslagen

Verslagen van vóór 2019: