Deel deze pagina

Lokaal Adviescomité (LAC) Wonen

Taken

De Gemeente Londerzeel beschikt over een aanbod aan sociale woningen. Het overgrote deel daarvan behoort toe aan de Sociale Huisvestingmaatschappij Providentia, een kleiner aantal zijn woningen verhuurd via het Sociaal Verhuurkantoor Webra.

Beide sociale woonactoren worden geregeld geconfronteerd met achterstallige huur. Om daar tijdig een oplossing voor te vinden, en vooral om de uithuiszetting te vermijden, werkten beide al samen met de Gemeente Londerzeel.

Om de bestaande samenwerking beter te structureren en actiever uithuiszettingen te kunnen voorkomen, werd een Lokale Adviescommissie (LAC) Wonen opgericht.

Het LAC Wonen heeft de volgende taken:

  • voorkomen dat inwoners van de gemeente Londerzeel uit huis worden gezet
  • huurders die het huurgeld niet kunnen betalen, uitnodigen voor een hoorzitting om samen een oplossing te zoeken
  • schriftelijk adviseren van huurders met een afbetalingsplan voor de achterstallige huur en dat nadien ook controleren

Samenstelling

  • voorzitter: woonconsulent
  • bevoegd vertegenwoordiger van de sociale verhuurder
  • administratief medewerker/maatschappelijk werker van de Gemeente Londerzeel
  • Centrum van Algemeen Welzijn (CAW) (in voorkomend geval)

Agenda

De vergaderingen van het LAC Wonen zijn openbaar en voor het publiek toegankelijk.

Er is nog geen agenda beschikbaar.