Deel deze pagina

Wat?

Heb je geen inkomen uit werk en geen uitkering voor werkloosheid, ziekte,…? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een leefloon. Dit is het minimuminkomen. Als je toch een inkomen hebt, maar dit is lager dan het leefloon, dan kan het verschil eventueel bijgepast worden (dit is dan een aanvullend leefloon.)

Het bedrag wordt bepaald op basis van je gezinssituatie. Er bestaan drie categorieën: samenwonend, alleenstaand en samenwonend met gezinslast.

Het Welzijnsloket gaat via een sociaal en financieel onderzoek na of je recht hebt op een (aanvullend) leefloon.

Voorwaarden:

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt België als werkelijke (effectieve) verblijfplaats. Om een aanvraag bij de Gemeente Londerzeel te doen, moet je effectief in Londerzeel blijven.
 • Je bent Belg, staatloos of erkend vluchteling, onderdaan van de Europese Unie met verblijfsrecht voor meer dan 3 maanden of ingeschreven als vreemdeling in het bevolkingsregister. Als je niet in aanmerking komt voor een van volgende categorieën, heb je misschien recht op een equivalent leefloon.
 • Je bent meerderjarig (18 jaar of ouder), door huwelijk meerderjarig verklaard of je hebt kind(eren) ten laste of je bent zwanger.
 • Je beschikt over onvoldoende inkomsten, kan er ook geen aanspraak op maken en bent niet in staat inkomsten te verwerven door bv. persoonlijke inspanningen.
 • Je bent bereid te werken, tenzij dat niet kan wegens gezondheid of billijkheid.
 • Je hebt geen recht op andere mogelijke inkomensvervangende sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, pensioen, ziekte-uitkering, studietoelage,…) en beschouwt het leefloon als een laatste toevlucht.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

 • identiteitsbewijs
 • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
 • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
 • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
 • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)
 • bewijzen van het zoeken naar werk (sollicitatiebrieven, inschrijving bij de VDAB,…) of een inschrijvignsbewijs van de school als je student bent.

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Dit zal jou tijdens het eerste gesprek worden meegedeeld.

Kostprijs?

Gratis.