Deel deze pagina

Kinderraad

Adviesraad

De kinderraad is een adviesraad waarin leerlingen van alle lagere scholen in Londerzeel zetelen.
 
De verkozen kinderraadsleden vertegenwoordigen de kinderen van hun school. Ze engageren zich voor een termijn van 2 opeenvolgende schooljaren. De kinderraad komt maximaal 4 keer per jaar samen.
 
De groep werkt samen rond bepaalde projecten of thema’s. Op deze manier zijn ze een klankbord, geven ze input en feedback bij bepaalde dossiers uit de meerjarenplanning en worden de kinderen actief betrokken bij het gemeentelijk beleid.
 
De kinderraad zet zich in om van Londerzeel een kindvriendelijke gemeente te maken.
 
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 mei 2022.
Gepubliceerd op de website op 25 mei 2022.
Inwerkingtreding op 1 september 2022.

Wie zetelt er in de kinderraad?

 • Jats Cools, Centrumschool
 • Emma Barsan, Centrumschool
 • Eve Vanderstappen, Kouterschool
 • Nayla Barraka, Kouterschool
 • Xander Verbelen, Kouterschool
 • Flo Van den Broeck, School Ter Elst
 • Eline Jacobs, School Ter Elst
 • Julie Bécu, School Ter Elst
 • Julien Peeters, School Ter Elst
 • Gabrilin Mondonga, Virgo Sapiens Lagere School
 • Lars De Leeuw, Virgo Sapiens Lagere School
 • Vince Engelen, Virgo Sapiens Lagere School
 • Lucas Pilaeten, Virgo Sapiens Lagere School
 • Bente Blommaerts, Virgo De Heide
 • Julie Reyniers, Virgo De Heide
 • Roman Peytier, Virgo De Heide
 • Fien Van Segbroeck, Virgo De Heide
 • Asjiel Droogmans, Virgo Amandus
 • Jules Dedecker, Virgo Amandus
 • Simon Thoelen, Virgo Amandus
 • Viktor Hermans, Virgo Amandus

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren