Deel deze pagina

GeschiedenisHerbodinnemolen

De Herbodinnemolen zou oorspronkelijk twee raderen hebben gehad, één op grondgebied Londerzeel en één in Malderen, voor een graanmolen en een oliemolen. In 1780 werd de watermolen herbouwd met slechts één rad.

Rond 1950 werden de beide molens ontmanteld en het waterrad werd weggenomen. Door de kracht van het water verdwenen ook de schuiven en de steunmuren brokkelden af en vielen in de beek.

Alleen de ronde cirkel op de gevel van de korenmolen geeft aan dat hier ooit lang een rad draaide. De watertoevoer onderging in de loop der tijden eveneens belangrijke wijzigingen. De Molenbeek werd ingedamd en de oude spaarvijver is nu dichtgeslibd.

Praktische info:

Adres:
Over de Molenbeek op Herbodin, Malderen

Bezoek:
Privé-eigendom.