Deel deze pagina

Aanleg gevel- of tegeltuin op openbaar domein

Een geveltuin wordt soms ook wel tegeltuin of stoeptuin genoemd. Het is een smalle bloemenborder die ontstaat door een aantal tegels vlak tegen de muur weg te nemen en de vrijgekomen plaats te beplanten.

Voor de aanleg van een geveltuin op het openbaar domein, meestal op het voetpad, moet je wel eerst toelating aanvragen via het online formulier.

Van zodra het college van burgemeester en schepenen je aanvraag heeft beoordeeld, brengen we je op de hoogte van de beslissing. De Gemeente Londerzeel zorgt vervolgens voor het verwijderen van de stoeptegels. 

Richtlijnen voor een geveltuin

 • Je mag geen planten met giftige bessen, met stekels, met sterk overhangende takken,… planten.
 • Best kies je geen planten die de gevel beschadigen zoals bijvoorbeeld klimop. Een klimhulp is vaak handig.
 • Wordt de geveltuin verwaarloosd? Dan kan het gemeentebestuur vragen om de oorspronkelijke stoep te herstellen.
 • Let op voor eventuele leidingen.
 • De nutsmaatschappijen moeten altijd toegang hebben tot kabels en leidingen. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij schade aan de geveltuin.
 • Huisnummers, straatnaamborden, pictogrammen en andere openbare voorzieningen moeten altijd zichtbaar en bereikbaar blijven.
 • De plant mag alleen tegen de gevel van de aanvrager groeien.
 • De geveltuin moet minstens 30 cm verwijderd zijn van de scheidingslijn met de buren, tenzij de buren akkoord gaan.
 • De Gemeente Londerzeel blijft eigenaar van het openbaar domein, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin.
 • De geveltuin mag aangelegd worden tot op maximaal 30 cm van de gevelmuur.
 • Op het voetpad moet altijd 1,5 meter vrije doorgang zijn.
 • Omrand het plantgat met verticaal geplaatste tegels, klinkers of sierstenen zonder scherpe randen die maximum 10 cm hoog zijn.