Deel deze pagina

Equivalent leefloon

Wat?

Het equivalent leefloon is een financiële steun voor wie geen recht heeft op een leefloon omwille van het verblijfsstatuut, maar zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevindt.

Heb je geen of onvoldoende inkomen uit werk en geen recht op een sociale uitkering voor bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte,…? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een equivalent leefloon. Dit is het minimuminkomen uitgekeerd door het OCMW.

Heb je toch een inkomen, maar dit is lager dan het equivalent leefloon? Dan kan het verschil eventueel bijgepast worden (dit is dan een aanvullend equivalent leefloon).

Het bedrag wordt bepaald op basis van je gezinssituatie. Er bestaan drie categorieën: samenwonend, alleenstaand en personen met gezinslast.

Het Welzijnsloket gaat via een uitgebreid sociaal en financieel onderzoek na of je recht hebt op een (aanvullend) equivalent leefloon.

Voorwaarden? 

Je moet aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt geen recht op leefloon als gevolg van je verblijfsstatuut.
 • Je hebt België als werkelijke (effectieve) verblijfplaats en je hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • Je bent ingeschreven in een vreemdelingen- of wachtregister.
 • Je beschikt over onvoldoende inkomsten, kan er ook geen aanspraak op maken en bent niet in staat inkomsten te verwerven.
 • Je bent werkbereid tenzij dat niet kan wegens gezondheid of billijkheid
 • Je hebt geen recht op andere mogelijke inkomensvervangende sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen,…) en beschouwt het leefloon als een laatste toevlucht.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket, dan gaan we samen met jou op zoek naar een oplossing.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je hierbij ook helpen.

 • identiteitsbewijs
 • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
 • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
 • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
 • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Dit zal jou tijdens het eerste gesprek worden meegedeeld.

Kostprijs?

Gratis.