Deel deze pagina

Equivalent leefloon

Wat?

Het equivalent leefloon is een financiële steun voor wie geen recht heeft op een leefloon omwille van het verblijfsstatuut, maar zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevindt.

Heb je geen inkomen uit werk en geen recht op een uitkering voor werkloosheid, ziekte,…? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een equivalent leefloon. Dit is het minimuminkomen. Als je inkomen lager ligt dan het leefloon, dan kan het verschil eventueel bijgepast worden. Dit is dan een aanvullend leefloon.

Het bedrag wordt bepaald op basis van je gezinssituatie. Er bestaan drie categorieën: samenwonend, alleenstaand en samenwonend met gezinslast.

Het Welzijnsloket gaat via een sociaal en financieel onderzoek na of je recht hebt op een (aanvullend) equivalent leefloon.

Voorwaarden:

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt geen recht op leefloon als gevolg van je verblijfsstatuut.
 • Je hebt België als werkelijke (effectieve) verblijfplaats en je hebt een geldige verblijfsvergunning.
 • Je bent ingeschreven in een vreemdelingen- of wachtregister.
 • Je beschikt over onvoldoende inkomsten, kan er ook geen aanspraak op maken en bent niet in staat inkomsten te verwerven door bv. persoonlijke inspanningen.
 • Je bent werkbereid.
 • Je hebt alle rechten op andere sociale uitkeringen uitgeput.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket, dan wordt onderzocht of je in aanmerking komt.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

 • identiteitsbewijs
 • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
 • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag,…
 • bewijzen van uitgaven: energie-, telefoon- of internetfacturen,…
 • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)
 • bewijzen van het zoeken naar werk (sollicitatiebewijzen, inschrijving bij de VDAB,…).

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.