Deel deze pagina

Detailhandelsplan

Actieplan voor gemeentelijk detailhandelsbeleid

De Gemeente Londerzeel wenst de aantrekkingskracht van de Londerzeelse handelscentra te verhogen en de economische draagkracht ervan te versterken en uit te breiden.

Het gemeentebestuur gaf hiervoor de opdracht aan de detailhandelscoach van de Provincie Vlaams-Brabant. Deze heeft een detailhandelsstudie uitgevoerd en op basis hiervan een actieplan opgesteld om de verdere groei en ontwikkeling van het gemeentelijk detailhandelsbeleid vorm te geven.

Dit detailhandelsplan (pdf - 7.8 MB) werd in januari 2020 afgewerkt.

Waarom een detailhandelsplan?

Een detailhandelsplan helpt het gemeentebestuur om de acties uit te voeren en te structureren die nodig zijn om de handel op haar grondgebied te beschermen, te behouden en te cultiveren.

Deze acties hebben altijd een groter en langduriger effect wanneer deze zijn ingebed in een gestructureerd en toekomstgericht plan.

Inspraak voor ondernemers

Een detailhandelsplan heeft slechts kans op slagen als het mee wordt gedragen door de lokale ondernemers.

Hiervoor heeft het gemeentebestuur van Londerzeel een overlegorgaan voor detailhandel (handelaars en horeca) opgericht: het Londernemerscafé.

Afbakening handelskernen

De gemeenteraad keurde op dinsdag 25 mei 2021 de afbakening van de handelskernen zoals voorgesteld in het detailhandelsplan goed, uitgezonderd de voorgestelde afbakening van de kern Sint-Jozef.

De kern (proximiteitscentrum met lokaal karakter) wordt afgebakend van het kruispunt Topmolen - Breendonkstraat tot aan het kruispunt Sint-Jozefstraat - Nieuwstraat.