Deel deze pagina

Wat?

Bevind je je in een crisissituatie? Dan kan je tijdelijk opgevangen worden. Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, de opvang van toegewezen asielzoekers, de behoefte aan kinderopvang wegens de hospitalisatie van een alleenstaande moeder, het overlijden van je enige mantelzorger, echtelijke moeilijkheden...

In overleg wordt ook gezocht naar een oplossing op langere termijn.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen. Het is vooral belangrijk dat je aanwezig bent, zo kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing.

  • identiteitsbewijs: identiteitskaart (eID), diefstal/verliesverklaring, attest van immatriculatie, bijlage 35…
  • rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden van alle zicht- en spaarrekeningen op jouw naam.
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of mutualiteit met het uitgekeerde dagbedrag…
  • bewijzen van uitgaven: energie-, telefoon- of internetfacturen…

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.

Huishoudelijk reglement: doorgangswoningen (pdf)
Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 26 mei 2016.
Gepubliceerd op de website op 1 juni 2016.
Inwerkingtreding op 1 juli 2016.