Deel deze pagina

Belasting: vervoer personen met politievoertuig

Wat?

Er wordt een belasting gevestigd op het vervoer van personen met een politievoertuig (in het kader van dronkenschap of een bestuurlijke aanhouding) op het traject afgelegd vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot op het ogenblik dat de betrokkene op de eindbestemming is gebracht.

Deze eindbestemming kan het politiecommissariaat, woning, ziekenhuis… zijn en wordt door de politie bepaald.

De belasting op het vervoeren van personen met een politievoertuig werd door het gemeentebestuur Londerzeel vastgelegd tot en met 2025.

Voor wie?

Vervoerde personen of voor de voor hen burgerlijk verantwoordelijke persoon.

Vrijgesteld van deze belasting is het vervoer van personen met een politievoertuig in het kader van een gerechtelijke aanhouding (wet van 20 juli 1990 - voorlopige hechtenis).

Belastingtarief

De belasting bedraagt 100 euro per rit en per vervoerd persoon. Je betaalt via overschrijving.

Afhandeling

Je moet de belasting betalen binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Reglement combitaks (vervoeren van personen met een politievoertuig) (2015-2019) (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2015
Gepubliceerd op de website op 25 juni 2015.
Inwerkingtreding op 1 juli 2015.

Reglement combitaks (vervoeren van personen met een politievoertuig) (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website 20 december 2019.