Deel deze pagina

Akte van echtscheiding

Wat?

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Een afschrift is een kopie van een akte. Een uittreksel van een akte bevat enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte. De afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft, staat er niet in.

Voor wie?

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot :

  • personen op wie de akte betrekking heeft
  • echtgenoot of overlevende echtgenoot
  • wettelijke vertegenwoordiger
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • erfgenamen
  • notaris en advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Kostprijs?

  • ontvangst via Mijn Burgerprofiel: gratis
  • ontvangst aan het loket of de snelbalie: 2 euro

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak.

Wat meebrengen?

Breng bij het afhalen aan het loket het volgende mee:

  • identiteitskaart (eID) (of verlies/diefstalverklaring)
  • eventueel: volmachtformulier en kopie identiteitskaart (eID)

Kan je het document niet zelf afhalen? Dan moet je aan wie het document in jouw plaats afhaalt een ondertekend volmachtformulier en een kopie van je identiteitskaart (eID) meegeven.