Deel deze pagina

Akte van echtscheiding

Wat?

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Een afschrift is een kopie van een akte. Een uittreksel van een akte bevat enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte. De afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft, staat er niet in.

Kan je het document niet zelf afhalen? Dan moet je aan wie het document in jouw plaats afhaalt een ondertekend volmachtformulier en een kopie van je identiteitskaart (eID) meegeven.

Via Mijn Dossier - Rijksregister is het nu ook mogelijk om de akten van de burgerlijke stand die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019 op te vragen en af te drukken. Dit doe je door met je eID in te loggen via het elektronische loket van Mijn Dossier - Rijksregister. Daarvoor heb je wel een kaartlezer en je pincode nodig.

Voor wie?

Voor akten van echtscheiding wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot :

  • personen op wie de akte betrekking heeft
  • echtgenoot of overlevende echtgenoot
  • wettelijke vertegenwoordiger
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • erfgenamen
  • notaris en advocaat

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Wat meebrengen?

Breng bij het afhalen aan het loket het volgende mee:

  • identiteitskaart (eID) (of verlies/diefstalverklaring)
  • eventueel: volmachtformulier en kopie identiteitskaart (eID)

Kostprijs?

Gratis

Hoe aanvragen?