Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Deel deze pagina

Zuidwerking - vereniging/ngo: aanvraag subsidie

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Dien deze aanvraag in vóór 1 maart.

Adres

Contactpersoon

E-mailadres *
Akkoord persoonsgegevens *

Motivatie van de toekenningsvoorwaarden:

Duid aan en motiveer:
Duid hieronder de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) aan waartoe het project bijdraagt:

Kostenraming

Communicatie

Tekst insturen *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je subsidie-aanvraag volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.