Deel deze pagina

Evaluatie snelheidszones

Begin jaren 2000 voerde Londerzeel als een van de eerste gemeentes een snelheidszonering in. Dit betekende een hele vereenvoudiging van de verschillende snelheidsregimes die op dat moment in voege waren.

Schoolomgevingen en woonstraten waren maximaal 30 km/u, binnen de bebouwde kom maximaal 50 km/u en alles daarbuiten werd maximum 70 km/u. Op die manier werd getracht om een duidelijk snelheidsbeleid te voeren. Het idee kreeg snel navolging.

Meer dan 10 jaar na de invoering was het tijd voor een grondige evaluatie. De positieve effecten van het systeem zoals een daling van de snelheid en minder ongevallen zijn overtuigend. De roep van inwoners voor een aangepast snelheidsregime in bepaalde straten weerklonk echter steeds luider. Het verkeer is ten opzicht van de invoering van de snelheidszones enorm toegenomen. Alle daaraan gelinkte klachten komen ook steeds vaker terug.

Uit metingen en politiecontroles blijkt dat de afwisseling tussen verschillende snelheidszones met alle bijhorende verkeerssignalisatie verwarrend werkt. Daarnaast waren er tal van straten waar een maximumsnelheid van 70 km/u weinig realistisch was.

Aanpassing snelheidszones

De nieuwe indeling gaat uit van het principe dat overal in Londerzeel een maximum snelheid geldt van 50 km/u, ook buiten de bebouwde kom.

De zones 30 zijn bedoeld voor schoolomgevingen en woonstraten zonder verbindingsfunctie. Daarnaast werd ook voor de verkavelingsbanen in Steenhuffel de snelheid teruggebracht tot maximum 30 km/u met bebording speciaal voor landbouwwegen.

Slechts in enkele straten blijft de zone 70 behouden. Het gaat over straten met een verbindingsfunctie en met beperkte bebouwing.

Wat is er veranderd?

In volgende straten werd de snelheid teruggebracht van 70 naar 50 km/u.

Londerzeel Sint-Jozef
Achterheide, Bessembaan, Blauwenhoek, Kerfenden, Koevoetmolenstraat, Kruisbroeken, Minnestraat, Neeravert, Patattestraat, Pikstraat, Sneppelaar, Ursene, Waterwinningstraat en Zwaantje.

Londerzeel
Bergkapelstraat, Brusselsestraat vanaf de Polderstraat tot aan SK, Drietorenstraat, Kaaskantmolenstraat, Kasteelstraat, Kerkhofstraat, Krinkelsteert, Kruisveld, Linde, Moorhoek, Pluimennest, Schuurveld en Watermolenstraat.

Malderen
Beekstraat, Blokstraat, Bouwdreef, Broekstraat, Brugstraat, Groenhofdreef, Handelsstraat tussen Hoogweg en Buggenhout, Herbodin, Kruisheide, Marselaerdreef, Waterbossen, Winterpoel, Zavel, Zwaluwstraat vanaf Brugstraat tot aan bebouwde kom en de verkavelingsbanen tussen Zwaluwstraat, Bouwdreef, Zwaluwstraat en Mattestraat.

Steenhuffel
Bontestraat, Boskantstraat, Bouw, Eshagestraat, Haan, Heide, Kouhagen, Meir, Over De Beek, Rossemstraat,
Smisstraat en Walrotstraat.

Daarnaast werd in de verkavelingsbanen in Steenhuffel de snelheid teruggebracht tot maximum 30 km/u met bebording speciaal voor landbouwwegen.
De zone 70 werd uitgebreid met de Heerbaan tussen de laatste Bontestraat en de gemeentegrens met Merchtem.