Deel deze pagina

Woonhulp voor daklozen

Wat?

Ben je momenteel dak- of thuisloos en zoek je hulp? Afhankelijk van je situatie gaat het Welzijnsloket samen met jou op zoek naar een woonst (definitieve oplossing) en/of een opvangplaats (tijdelijke oplossing).

Daarnaast kan het Welzijnsloket je helpen om mogelijke hindernissen op sommige levensdomeinen weg te werken. Eventueel wordt er samen met jou gezocht naar gepaste gespecialiseerde hulpverlening.

(Een dakloze woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen of woont voorlopig bij iemand in.)

Hoe aanvragen?

Bij het Welzijnsloket ben je welkom op afspraak.

Kom je voor de eerste keer langs of heb je een acute vraag? Dan kan je vrij langskomen of telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum. Een maatschappelijk werker luistert naar je vraag en helpt je op weg.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van de volgende documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten: loonfiche, attest vakbond of ziekenfonds met het uitgekeerde dagbedrag, vakantiegeld, eindejaarspremie,…
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Vraag hiernaar vóór je langskomt bij het Welzijnsloket.

Kostprijs?

Gratis.