Deel deze pagina

Woonadviesraad

Taken

Het doel van de adviesraden en het beheersorgaan is inwoners inspraak te bieden in het gemeentelijk beleid (algemeen principe van de adviesraden).

Taken van de woonadviesraad:

 • op vraag van de Gemeente Londerzeel of op eigen initiatief adviezen voorbereiden en/of uitbrengen over alles wat te maken heeft met het woonbeleid
 • inspraak van de buurtbewoners stimuleren en bevorderen
 • overleg tussen maatschappijen, verenigingen, bonden en besturen tot stand brengen met als doel het woongebeuren af te stemmen op de woonbehoeften in Londerzeel door:
  • het opzetten van samenwerkingsverbanden met de welzijnssector
  • het leggen van verbanden met andere beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, milieu, wijkwerking, cultuur, jeugd...
 • opvolgen van de kwaliteitsbewaking van woningen, waarbij de instrumenten van de Vlaamse Wooncode maximaal worden ingezet.

Reglement adviesraden (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 24 september 2013 en 22 maart 2016.
Gepubliceerd op de website op 11 april 2016.

Samenstelling

15 leden, met vertegenwoordiging uit volgende geledingen:

 • 3 werkgevers
 • 3 werknemers
 • 3 uit het maatschappelijk middenveld
 • 3 uit de middenstand
 • 3 "algemene" leden

Effectieve leden:

 • Marie-Louise Borms
 • Catharina De Decker
 • Elke De Decker
 • Vincent Dirckx
 • Jan Franx
 • François Goossens
 • Myriam Kerckaert
 • David Raes
 • Peter Slachmuylders
 • Gunter Snyers
 • Willy Van Buggenhout
 • Eddy Van den Eede (voorzitter)
 • Josee Van Eynde
 • Sofie Verbraecken

Secretariaat: Ilse Vanhove, GIS-coördinator

Agenda

De vergaderingen van de Woonadviesraad zijn openbaar.

De datum en agenda van de volgende vergadering is nog niet gekend.

Verslagen

Verslagen vanaf 2013:

Verslagen van vóór 2013: