Deel deze pagina

Werkingssubsidie jeugdwerk

Wat?

Alle erkende jeugdverenigingen en jeugdhuizen uit Londerzeel kunnen jaarlijks werkingssubsidies aanvragen.

De toekenning van subsidies aan deze jeugdwerkinitiatieven gebeurt op basis van een puntensysteem. Je ontvangt o.a. punten voor het aantal leden, aantal gebrevetteerde leiders/leidsters, organisatie van optredens/fuiven, inzet vrijwilligers voor het goede doel... Een volledig overzicht van de puntenverdeling lees je in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

Elk jeugdwerkinitiatief dat meent in aanmerking te komen voor de puntentoekenning, moet de aanvraag indienen vóór 1 oktober.

Update 2020

Jeugdwerkinitiatieven hoeven voorlopig geen subsidiesdossier in te dienen. De uitbetaling van de werkingssubsidies is gebaseerd op evenementen en elementen uit de reguliere werking van het voorbije werkjaar, dat zwaar beïnvloed werd door corona. Dit zou een enorme impact hebben op de uitbetaling van de uiteindelijke subsidiebedragen. Het gemeentebestuur werkt een regeling uit, aangepast aan 2020. De verenigingen worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Reglement werkingssubsidies voor jeugdwerkinitiatieven (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2015.
Gepubliceerd op de website op 1 juni 2015.
Inwerkingtreding op 1 januari 2015.