Deel deze pagina

Werkingssubsidie jeugdwerk

Wat?

Alle erkende jeugdverenigingen en jeugdhuizen uit Londerzeel kunnen jaarlijks werkingssubsidies aanvragen.

De toekenning van subsidies aan deze jeugdwerkinitiatieven gebeurt op basis van een puntensysteem. Je ontvangt o.a. punten voor het aantal leden, aantal gebrevetteerde leiders/leidsters, organisatie van optredens/fuiven, inzet vrijwilligers voor het goede doel... Een volledig overzicht van de puntenverdeling lees je in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

Elk jeugdwerkinitiatief dat meent in aanmerking te komen voor de puntentoekenning, moet de aanvraag indienen vóór 1 oktober.

Update 2022

Jeugdwerkinitiatieven hoeven geen subsidiesdossier in te dienen.

De uitbetaling van de werkingssubsidies is gebaseerd op evenementen en elementen uit de reguliere werking tijdens het werkingsjaar 2019 (vóór de impact van corona).

Vanaf 2023 wordt het nieuwe subsidiereglement van toepassing. De jeugdverenigingen worden hier tijdig over geïnformeerd.

Reglement werkingssubsidies voor jeugdwerkinitiatieven (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2015.
Gepubliceerd op de website op 1 juni 2015.
Inwerkingtreding op 1 januari 2015.