Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Wedstrijd 'Verlicht je buurt'

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Tot uiterlijk zondag 20 februari 2021 kan je als buurtcomité deelnemen aan de wedstrijd 'Verlicht je buurt'. 

Is je buurtcomité nog niet erkend? Dan kan je via dit formulier meteen de erkenning aanvragen.

Gegevens buurtcomité

Erkenning

Om aan deze wedstrijd deel te nemen, is het noodzakelijk om jouw buurtcomité te laten erkennen door de Gemeente Londerzeel.

Het is nodig om minstens 4 personen op te geven als buurtcontactpersoon om een erkenning te kunnen aanvragen.

De erkenning geldt telkens voor de periode van één kalenderjaar (1 januari tot 31 december) en kan jaarlijks hernieuwd worden.

Bestaande buurtcomités hebben mogelijk in de loop van 2020 al een erkenning aangevraagd.

Deed je dit nog niet of richtte jij een nieuwe buurtcomité op, dan kan je hieronder meteen je erkenning aanvragen.

Wenst jouw buurtcomité een erkenning? *

Gegevens buurtcontactpersoon / invuller van dit formulier

Adres

Op dit mailadres ontvang je nog een kopie van het ingevulde formulier.

Gegevens buurtcontactpersonen

Het is nodig om minstens 4 personen op te geven als buurtcontactpersoon om een erkenning te kunnen aanvragen.

Elke opgegeven contactpersoon ontvangt een kopie van deze aanvraag via het opgegeven e-mailadres. 

Buurtcontact 1/persoon die dit formulier invult:

Adres

Buurtcontact 2:

Adres

Buurtcontact 3:

Adres

Buurtcontact 4:

Adres

Toestemming opgave gegevens buurtcontacten 2, 3 en 4

Toestemming *

Foto's

Voeg hieronder foto's toe waarop in totaal minstens 10 verlichte woningen te zien zijn.

Verklaringen

Contactgegevens *
Wedstrijdreglement *
Copyright *
Copyright: overdracht *
Toestemming eigenaars woningen *
Portretrecht *

De Gemeente Londerzeel volgt daarbij de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.