Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Wedstrijd 'Jouw favoriet, winters plekje in het GIL'

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

Tussen vrijdag 1 en zondag 31 januari 2021 kan je deelnemen aan de wedstrijd 'Jouw favoriet, winters plekje in het GIL'.

Jouw gegevens

Adres
E-mailadres *

Jouw inzending

Verklaringen

Wedstrijdreglement *
Copyright *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je deelname aan de wedstrijd 'winters plekje' volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.