Deel deze pagina

Waterzuivering

Scheiding afvalwater

Met de wijziging van de Vlarem II-wetgeving is het nu verplicht afvalwater te scheiden van hemelwater en dit voor iedereen.

Het hoofddoel van waterzuivering is het proper maken van de beken en oppervlaktewateren. Het is daarom evident dat er geen afvalwater of rioolwater meer mag geloosd worden in de bodem of in waterlopen. Bovendien is het scheiden, bufferen, hergebruiken en infiltreren van het hemelwater goed tegen overstromingen.

Om het afvalwater gecentraliseerd te zuiveren worden in - opdracht van het Vlaams gewest - bovengemeentelijke waterzuiveringsinstallaties gebouwd en beheerd door de nv Aquafin. Deze installaties werken het best met onverdund afvalwater. Daarom moet het hemelwater maximaal gescheiden worden van het afvalwater.

Om tot een sluitende afvalwaterzuivering te komen, moet iedereen zijn steentje bijdragen. Het proces van waterzuivering start dan ook bij jouw woning of appartement door het afkoppelen van het hemelwater.

Gecentraliseerde zuivering is niet overal haalbaar. Iedere woning die niet kan aangesloten worden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, moet zelf voorzien in de zuivering van het afvalwater.

Raadpleeg het zoneringsplan van Londerzeel of neem contact op met de dienst Omgeving om na te gaan of je verplicht bent een individuele zuiveringsinstallatie te plaatsen.

Zoneringsplan

Het zoneringsplan bepaalt hoe het afvalwater van alle huizen op het Vlaamse grondgebied wordt gezuiverd. Het zorgt er dus voor dat al het afvalwater eerst wordt gezuiverd, zodat in de toekomst terug zuiver water door de beken en rivieren stroomt.

De meeste woningen kunnen aansluiten op het gescheiden rioleringsnet, maar sommige woningen zullen een individuele zuiveringsinstallatie moeten voorzien.

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), nv Aquafin en de Gemeente Londerzeel zorgen voor de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel.

Raadplegen van het zoneringsplan kan via het geoloket van de VMM of bij de dienst Omgeving.