Deel deze pagina

Waterlopen

Onbevaarbare waterlopen

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende overheden en instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop:

  • categorie 1: beheer en onderhoud door de Vlaamse overheid
  • categorie 2 en 3: beheer en onderhoud door de provincie Vlaams-Brabant

Voor vragen over waterlopen in Vlaams-Brabant kun je terecht op het Infopunt waterlopen van de Provincie Vlaams-Brabant.

Niet-geklasseerde waterlopen

Bij niet-geklasseerde waterlopen (categorie 4 tot 9) ligt het beheer in handen van de eigenaar van de aangrenzende oever.

De Gemeente Londerzeel onderhoudt echter een groot aantal niet-geklasseerde waterlopen en privégrachten die belangrijk zijn voor de goede waterhuishouding. Hiervoor is het Londerzeelse grondgebied onderverdeeld in 3 zones: ten westen van de Grote Molenbeek, tussen beide Molenbeken en ten oosten van de Kleine Molenbeek. Voor de winterperiode 2015-2016 is het de beurt aan de zone tussen beide Molenbeken.

In het noorden van Londerzeel beheert ook Polder Vliet en Zielbeek waterlopen.