Deel deze pagina

Waterlopen

Onbevaarbare waterlopen

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende overheden en instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop:

  • categorie 1: beheer en onderhoud door de Vlaamse overheid
  • categorie 2 en 3: beheer en onderhoud door de provincie Vlaams-Brabant

Voor vragen over waterlopen in Vlaams-Brabant kun je terecht op het Infopunt waterlopen van de Provincie Vlaams-Brabant.

Niet-geklasseerde waterlopen

Bij niet-geklasseerde waterlopen (categorie 4 tot 9) ligt het beheer in handen van de eigenaar van de aangrenzende oever.

De Gemeente Londerzeel onderhoudt echter een groot aantal niet-geklasseerde waterlopen en privégrachten die belangrijk zijn voor de goede waterhuishouding. Hiervoor is het Londerzeelse grondgebied onderverdeeld in 3 zones: ten westen van de Grote Molenbeek, tussen beide Molenbeken en ten oosten van de Kleine Molenbeek. Een aannemer ruimt elk jaar in één gebied. Zo worden de grachten in de aangegeven zones dus om de drie jaar geruimd.

Als de gracht niet toegankelijk is door begroeiing op de oever, dan wordt er niet geruimd. Snoeiwerken op privédomein doet het gemeentebestuur niet.

In het noorden van Londerzeel beheert ook Polder Vliet en Zielbeek waterlopen.

De afdeling Grondgebiedszaken: Openbaar domein ruimt baangrachten wanneer er problemen worden vastgesteld of op aanvraag. Stel je een probleem vast? Neem dan contact op.