Deel deze pagina

Wat is ontwikkelingssamenwerking?

Wat is ontwikkelingssamenwerking precies?

Ontwikkelingssamenwerking is het geheel van internationale initiatieven met als specifiek doel de (duurzame) ontwikkeling van ontwikkelingslanden, hun economie, hun burgers en instellingen te versterken.

Dit kan via de overdracht van financiële middelen of door het uitwisselen van kennis tussen rijkere en armere landen. Dit versterken gebeurt op verschillende terreinen zoals onderwijs, gezondheidszorg, private sector, landbouw,…

Minstens even belangrijk is het ondersteunen van en samenwerken met het maatschappelijk middenveld in het Zuiden. Door zich te organiseren krijgen burgers zelf een stem om de eigen ontwikkeling in handen te nemen en om te kunnen wegen op het beleid.

Daarnaast is er ook een rol weggelegd voor het Noorden. Enerzijds wordt er aan sensibilisering gedaan, anderzijds wordt geprobeerd het beleid van overheden te beïnvloeden, omdat beslissingen in het Noorden vaak een grote impact hebben in het Zuiden.

In België: 4 pijlers

Ontwikkelingssamenwerking gebeurt langs verschillende kanalen.

In België worden deze in 4 pijlers ingedeeld:

  • officiële of bilaterale ontwikkelingssamenwerking: deze gaat uit van de overheid (ook de gemeenschappen, provincies en gemeenten).
  • multilaterale ontwikkelingssamenwerking:deze gaat uit van internationale instellingen zoals de Europese Commissie, de Verenigde Naties of de Wereldbank.
  • traditionele en door de overheid erkende niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de universiteiten: deze organisaties kunnen voor ondersteuning terecht bij 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging of de ngo-federatie.
  • alle andere actoren: vzw’s, bedrijven, verenigingen, individuele acties. Deze meestal kleinere initiatieven vormen samen toch een groot deel van de ontwikkelingssamenwerking en kunnen voor ondersteuning terecht bij het 4de pijlersteunpunt.

Alle actoren binnen deze 4 pijlers hebben, elk op hun niveau, een verantwoordelijkheid om de duurzaamheid en de doeltreffendheid van hun initiatieven te optimaliseren.