Deel deze pagina

Belasting: waardevermeerdering van onroerend goed na bestemmingswijziging

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

De gemeente heft een belasting op de waardevermeerdering die ontstaat bij de inwerkingtreding van een ruimtelijk uitvoeringsplan waarbij voor het betrokken perceel een bestemmingswijziging wordt goedgekeurd.

Deze belasting werd vastgelegd van 2020 tot en met 2025.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het onroerend goed op het ogenblik dat het ruimtelijk uitvoeringsplan in werking treedt.

In geval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de gehele belasting.

Belastingtarief

De belasting bedraagt 20% van de aldus berekende waardevermeerdering.

Afhandeling

De eigenaar(s) moet(en) de belasting betalen binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

 

Reglement belasting op waardevermeerdering van onroerend goed na bestemmingswijziging (2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gewijzigd door de gemeenteraad op 23 juni 2020.
Gepubliceerd op de website op 25 juni 2020.