Deel deze pagina

Vrijwilligerswerk bij Gemeente Londerzeel

Beeld van internationale dag van het vrijwilligerswerk

Wat?

Vrijwilligers geven uit vrije wil en onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. We spreken van vrijwilligerswerk als:

  • iemand zich inzet in een organisatie die geen winst nastreeft.
  • iemand het werk onbezoldigd doet: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar enkel volgens strikte regels.
  • iemand het werk vrijwillig doet: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen.

Vacatures bij Gemeente Londerzeel

Je kan vrijwilligerswerk doen bij:

Alle vacatures in Londerzeel vind je in de databank op vrijwilligerswerk zoeken.

Wie?

Vanaf het jaar dat je 16 wordt, mag je als vrijwilliger aan de slag.

Enkele bijzondere situaties:

  • bruggepensioneerden en (deeltijds) werklozen hebben een meldingsplicht aan de RVA
  • arbeidsongeschikten (ziekte, invaliditeit en zwangerschap) moeten toelating krijgen van de adviserend geneesheer
  • ambtenaren vragen best toestemming aan hun overste
  • wie geen geldige verblijfsvergunning of enkel een arbeidskaart heeft, mag geen vrijwilligerswerk uitvoeren

Hoe stel je je kandidaat?

Heb je een geschikte vacature gevonden?

Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek via de daarbij vermelde contactgegevens.

Tijdens dat gesprek:

  • krijg je meer uitleg over de verschillende mogelijkheden
  • kan je vragen stellen
  • wordt in overleg bekeken op welke manier je als vrijwilliger kan meewerken

We geven je uiteraard de ruimte om ook zelf te overwegen of je bij ons als vrijwilliger aan de slag wil. Je hoeft niet meteen te beslissen.

Je hebt geen diploma nodig om vrijwilligerswerk te doen. Indien noodzakelijk, wordt een interne vorming of opleiding voorzien.

Overeenkomst

Als vrijwilliger bij de Gemeente Londerzeel krijg je een afsprakennota/vrijwilligersovereenkomst. Hierin wordt het wederzijds engagement vastgelegd tussen de vrijwilliger en de Gemeente Londerzeel.

Vergoeding

Vrijwilligerswerk bij de Gemeente Londerzeel wordt niet betaald.

Je bent wel verzekerd en soms ontvang je een kilometervergoeding. De details hiervan zijn opgenomen in de afsprakennota/vrijwilligersovereenkomst.

Elke vrijwilliger ontvangt jaarlijks een attentie als waardering voor het geleverde vrijwilligerswerk. Deze attentie kan variëren naargelang je werkplek.