Hulp bij het e-loket

Ondervind je problemen bij het invullen? Lukt er iets niet? Of heb je een vraag?

Vraag aan de OCMW-raad

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging
E-mailadres *
Ik zal aanwezig zijn tijdens de OCMW-raad van *

Door dit formulier in te vullen geef je je toestemming aan de Gemeente Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken in het kader van je vraag aan de OCMW-raad volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.