Deel deze pagina

Voorschot op sociale uitkering

Wat?

Laat de uitbetaling van de sociale zekerheidsuitkering of het loon te lang op zich wachten? Dan kan het OCMW een voorschot toekennen. Dit voorschot wordt rechtstreeks teruggevorderd van de instelling wanneer de achterstallige uitkering of het achterstallige loon wordt uitbetaald.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheids-, ziekte- of invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Iedere aanvraag voor een voorschot wordt individueel beoordeeld aan de hand van een sociaal en financieel onderzoek.

Hoe aanvragen?

Kom persoonlijk langs bij het Welzijnsloket.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen geen informatie doorgeven over wie ze helpen of waarvoor, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk de goedkeuring geeft.

Wat meebrengen?

Breng zoveel mogelijk van deze documenten mee. De maatschappelijk werker kan je ook hierbij helpen.

  • identiteitsbewijs
  • rekeninguittreksels van jou en je gezin of van alle gezinsleden met een eigen inkomen
  • bewijzen van inkomsten van jou en je gezin
  • bewijs van aanvraag van de sociale uitkering
  • bewijzen van uitgaven: huishuur, medische kosten,…
  • bewijzen van schulden (overzicht van schulden en schuldeisers)

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie moet je misschien nog extra documenten meebrengen. Dit zal jou tijdens het eerste gesprek worden meegedeeld.

Kostprijs?

Gratis.