Deel deze pagina

Belasting: verstrekken van logies

Wat?

Een belasting is een verplichte bijdrage aan de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat dus geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

De gemeente heft een belasting op het verstrekken van logies.

Deze belasting werd vastgelegd van 2020 tot en met 2025.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die een logiesverstrekkende inrichting uitbaat. 

Belastingtarief

  • de belasting bedraagt 2 euro per persoon vanaf 18 jaar en per overnachting.

    het bedrag van de belasting wordt per half jaar berekend op basis van een verplicht bij te houden register.

Afhandeling

De eigenaar(s) moet(en) de belasting betalen binnen 2 maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Reglement belasting op het verstrekken van logies(2020-2025) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 19 december 2019.