Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Vacature: 2 voltijds verpleegkundigen voor vervangingscontract

Functieomschrijving

De Gemeente Londerzeel zoekt 2 verpleegkundigen (IFIC 14b/IFIC 14) voor een voltijdse tewerkstelling in contractueel verband voor bepaalde duur van 1 jaar met mogelijkheid tot onbepaalde duur.

Het woonzorgcentrum Herfstvreugde staat in voor de verpleging en verzorging, animatie en algemene bijstand. Dit doet het door te voorzien in een optimale organisatie en samenwerking van de verschillende diensten. Het behartigt het totale welzijn van de bewoners.

Het Zorgteam begeleidt de bewoners op een respectvolle manier. Het biedt hulp bij hun activiteiten van het dagelijks leven en levert een kwaliteitsvolle verzorging rekening houdend met de specifieke wensen. Het team creëert een huiselijke sfeer en begeleidt de bewoners tijdens hun laatste levensfase.

Het activeren, stimuleren, begeleiden, verplegen en verzorgen (op maat) van de bewoners van het woonzorgcentrum met als doel de bewoners op een zo hoog mogelijk niveau te laten functioneren. De verpleegkundige observeert, rapporteert en bespreekt de bewonersgegevens met als doel het fysisch, psychosociaal welzijn te continueren en te optimaliseren.

Dit omhelst onder meer de volgende concrete taken:

 • mondelinge en schriftelijke rapportage (overdragen van de dienst naar de volgende ploeg, deelnemen aan personeelsvergadering,...)
 • wond- en palliatieve zorg
 • uitvoeren van preventieve en curatieve (verpleegkundige) handelingen volgens de richtlijnen van het verzorgingsdossier
 • overleg met hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden
 • medicatie klaarzetten en bedelen
 • uitvoeren van hygiënische zorgen
 • begeleiden en ondersteunen van de activiteiten van het dagelijkse leven
 • zorgen voor een aangename leefsfeer voor de bewoners
 • activeren van de bewoners
 • uitvoeren van administratieve werkzaamheden eigen aan de functie
 • mogelijkheid en draagvlak creëren voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de hiërarchische oversten, de andere diensten en het beleid.

In de functiekaart (pdf) lees je meer over de functie-inhoud en gevraagde competenties.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • van onberispelijk gedrag zijn (een recent uittreksel uit het strafregister moet bij de kandidatuurstelling worden overhandigd);
 • medisch geschikt zijn voor de functie
 • grondige kennis van de Nederlandse taal
 • in heb bezit zijn van een diploma hoger onderwijs; bachelor in de Verpleegkunde
 • voldoen aan de competentievereisten die vastgesteld zijn in de functiebeschrijving (slagen voor de selectieprocedure)

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een mondeling gesprek.

Aanbod

 • geïndexeerd maandloon IFIC14b: 2.667,16 - 3.282,40 euro / IFIC14: 2.884,75 – 3.593,20 euro (in functie van toegekende anciënniteit en diploma)
 • vakantiegeld, attractiviteitspremie en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques van 7,50 euro
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding
 • variabel uurrooster in shiften met een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week
 • gunstige verlofregeling (26 vakantiedagen voor een voltijdse betrekking)
 • 11 feestdagen
 • opleidingsmogelijkheden

Over onze organisatie

De Gemeente Londerzeel is een dynamische, Vlaamse gemeente, met een landelijk karakter, waar het goed is om te wonen, te werken en te vertoeven.

Ze garandeert een klantgerichte dienstverlening, ze streeft naar een open dialoog met haar bevolking en ze garandeert een goed beheer. Londerzeel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Solliciteer!

Vul het online sollicitatieformulier in.

Jouw kandidatuur moet een motivatiebrief, cv, kopie van je diploma en recent uittreksel uit het strafregister model 596.2 (maximum 3 maand oud) bevatten.

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.